Fotij (Fòtijus) 14 a. pab.Peloponesas 1431(palaikai rasti 1472, palaidoti Mergelės Marijos Ėmimo į dangų sobore Maskvoje), Kijevo ir visos Rusios metropolitas. Šventasis (šventė – gegužės 27 ir liepos 2). Įstojęs į vienuolyną išsiųstas į Konstantinopolį. 1409 paskirtas Kijevo ir visos Rusios metropolitu atvyko į Kijevą (jis priklausė Lietuvos stačiatikių metropolijai). Vytautui Didžiajam pradėjus siekti Lietuvos stačiatikių metropolijos atskyrimo nuo Maskvos patriarchato, 1410 Fotijus išvyko į Maskvą, ten rūpinosi grąžinti bajorų ir kunigaikščio nusavintą bažnytinę nuosavybę. Sužinojęs apie Vytauto Didžiojo ketinimą atimti iš jo Lietuvos stačiatikių metropoliją, atvyko į Lietuvą, bet buvo suimtas ir grąžintas į Maskvą; Lietuvos stačiatikių metropolitu Vytautas Didysis paskyrė G. Camblaką. Fotijus parašė aplinkraštį, kuriame teigė, kad G. Camblakas paskirtas neteisėtai. G. Camblakui mirus (1419 arba 1420) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių metropoliją vėl valdė Fotijus (1430 buvo atvykęs į numatomą Vytauto Didžiojo karūnavimą). Parašė homilijų, laiškų (ypač svarbūs Fotijaus laiškai Pskovo dvasininkijai).

1494

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką