Fòtijas (Fotios) apie 820Konstantinopolis apie 891Armėnija, Konstantinopolio patriarchas, teologas, filosofas. Šventasis (šventė – vasario 6). Konstantinopolio patriarchu išrinktas 858 (pirmasis pasaulietis; per kelias dienas suteikti visi šventimai). Siekė patriarchato ir vienuolynų reformų, Konstantinopolio patriarchato atsiskyrimo nuo Romos, Bažnyčios lygių teisių su pasaulietine valdžia. Skleidė krikščionybę Moravijoje, Bulgarijoje (apie 865 pastarąją apkrikštijo). 867 patriarchu tapus Ignatijui jis ir Fotijas vienas kitą ekskomunikavo. 879 Ignatijui mirus Fotijas vėl buvo išrinktas patriarchu. Fotijui vadovaujant Konstantinopolio patriarchatas buvo laikinai atsiskyręs nuo Romos Bažnyčios. 886 Leonui VI Išminčiui tapus Bizantijos imperatoriumi Fotijas ištremtas į Armėniją.

Svarbiausias veikalas – Amfilochijas (867–877; pavadintas Cezarėjos metropolito Amfilochijo, į kurį Fotijas kreipiasi, vardu); sudaro daugiau kaip 300 traktatų egzegezės, dogmatikos (apie Švenčiausiąją Trejybę, įsikūnijimą, atpirkimą) ir kitais klausimais. Dar parašė poleminių traktatų (Apie Šventosios Dvasios slėpinį, Apie manichėjų palikuonius), homilijų, sudarė knygą Biblioteka (apie 855; joje atpasakojo ir komentavo daugiau kaip 280 pasaulietinių ir religinių veikalų). Fotijo veikalai turėjo įtakos kultūriniam ir liturginiam atgimimui Bizantijoje.

1494

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką