fotosferà (gr. phōs, kilm. phōtos – šviesa + sphaira – rutulys), žvaigždės atmosferos sluoksnis, intensyviai spinduliuojantis ultravioletinio, regimojo ir infraraudonojo bangų ruožo elektromagnetinę spinduliuotę. Medžiagos tankis ir temperatūra fotosferoje mažėja žvaigždės išorės link. Saulės fotosfera yra tarp konvekcinės zonos ir chromosferos; jos storis apie 600 km, temperatūra 6500–4500 K. Spektras ištisinis, su sugerties linijomis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką