frãchtas (vok. Fracht), mokestis transporto (jūrų, upių, oro, geležinkelių ar automobilių) priemonės savininkui (valdytojui) už krovinių ar keleivių vežimą arba naudojimąsi jo transporto priemone (paprastai su įgula) tam tikrą laiką. Frachto dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma šalių susitarimu arba pagal galiojančias normas. Frachtas paprastai apskaičiuojamas pagal vežamų krovinių svorį ar vienetų skaičių, taip pat gali būti nustatoma bendra suma už reisą, kuriam yra frachtuojama (frachtavimas) transporto priemonė. Už krovinius, prarastus dėl transporto priemonės avarijos, prievartinio užgrobimo, kito nelaimingo atsitikimo, frachtas nemokamas, o jau sumokėtas – grąžinamas. Jeigu kroviniai buvo išgelbėti, mokamas frachtas, kurio dydis proporcingas transporto priemonės su kroviniais nukeliautam nuotoliui.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką