frachtãvimas, krovinių arba keleivių vežimo jūrų, upių, oro, geležinkelių ar automobilių transportu arba transporto priemonės perdavimo naudotis nustatytą laiką už tam tikrą mokestį (frachtas) sutarčių sudarymas. Sutartyje (terminuotoje ar vienam reisui) numatoma maršrutas, vežami kroviniai, frachto dydis, šalių atsakomybė ir kita. Šalys gali sudaryti sutartis tiesiogiai arba per tarpininkus – frachto brokerius, įpareigotus ir veikiančius transporto priemonės savininko (valdytojo, vežėjo) arba frachtuotojo vardu. Vežėjas privalo keleivius ir krovinius nuvežti į paskirties punktą sutartyje numatytu laiku arba, jei toks laikas nenumatytas, per pagrįstai reikalingą laiką. Sutarties pažeidimu nelaikoma, jeigu vežėjas nukrypsta nuo sutartyje numatyto maršruto gelbėdamas žmones, krovinius ar transporto priemonę. Sutarties šalys turi teisę nutraukti sutartį neatlygindamos viena kitai patirtų nuostolių, jeigu iki transporto priemonės išvykimo kyla karas ar atsiranda kitų veiksnių, galinčių kelti pavojų transporto priemonei ir kroviniams bei keleiviams, jeigu krovinių išsiuntimo arba paskirties punktas (pvz., uostas, oro uostas) yra blokuojami, transporto priemonė valstybinių institucijų sprendimu sulaikoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo sutarties šalių, transporto priemonė paimama naudoti valstybės specialiems reikalams, valdžios institucijos uždraudžia vežtinus krovinius išvežti iš išsiuntimo punkto arba įvežti į paskirties uostą, jeigu reiso metu transporto priemonė žūva arba užgrobiama, pripažįstama netinkama, žūva individualių požymių turintys kroviniai, žūva rūšinių požymių turintys kroviniai, jau buvę pateikti pakrauti, o siuntėjas vietoj jų nespėja pristatyti kitų. Sutartį galima nutraukti ir reiso metu. Šiuo atveju frachtuotojas sumoka vežėjui frachtą, kurio dydis proporcingas transporto priemonės su kroviniais nukeliautam nuotoliui, ir padengia vežėjo patirtas su kroviniais susijusias išlaidas. Eksploatuoti perduodamą transporto priemonę (dažniausiai laivą, lėktuvą) frachtuotojas privalo laikydamasis frachtavimo sutartyje nurodytų sąlygų. Transporto priemonė frachtuotojui perduodama kartu su įgula.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką