Fanon Frantz (Francas Fanònas) 1925 07 20Fort-de-France 1961 12 06Bethesda (Merilando valstija; palaidotas Alžyre), Alžyro filosofas, sociologas, politinis veikėjas. Vienas žymiausių antikolonializmo ideologų.

Gyvenimo faktai

Per II pasaulinį karą (nuo 1943) tarnavo Kovojančioje Prancūzijoje. 1951 baigęs Liono universitetą (psichiatriją) persikėlė į Alžyrą. 1953–56 al Bulaidos ligoninės psichiatrijos skyriaus vedėjas. 1954 įstojo į Nacionalinio išsivadavimo frontą, nuo 1956 jo laikraščio El Mudžachid redaktorius.

Idėjų ištakos

F. Fanono veikalams turėjo įtakos psichoanalizė, egzistencializmas, fenomenologija, negritiudas.

Svarbiausi veikalai ir idėjos

Veikale Juoda oda, baltos kaukės (Peau noire, masques blancs 1952) tyrinėjo, kaip kolonializmas veikia sąmonę, padeda atsirasti nevisavertiškumo kompleksui, atskleidė rasinės tapatybės susiformavimo principus, teigė, kad kai kurios neurozės atsiranda dėl socialinės aplinkos ir kultūros.

Veikale Vergai nužemintieji (Les damnés de la terre 1961) apibūdino kolonializmą kaip prievartinį būdą pakeisti tradicinę tvarką tam, kad šalyje galėtų dominuoti kolonizatoriai, neigė, kad iš kolonializmo įmanoma išsivaduoti taikiais būdais, pabrėžė nacionalinės kultūros svarbą išsivadavimo kovai. Išpopuliarino sąvoką Trečiasis pasaulis.

Kiti veikalai

Kiti svarbesni veikalai: Afrikos revoliucijos link (Pour la révolution africaine 1964), Penkti Alžyro revoliucijos metai (L’An V de la Révolution Algérienne 1959).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką