Friedrich Engels

Engels Friedrich (Frydrichas Eñgelsas) 1820 11 28Barmen (dab. Wuppertal) 1895 08 05Londonas, sociologas, filosofas, visuomenės veikėjas. Vienas marksistinės ideologijos kūrėjų.

Gyvenimo faktai

Gimė vokiečių tekstilės fabrikanto šeimoje. 1840–42 atlikdamas karo tarnybą lankė paskaitas Berlyno universitete. 1842 susipažino su K. Marxu, dirbo jo redaguojamame laikraštyje Rheinische Zeitung, 1844 tapo artimiausiu bendražygiu, materialiai rėmė. 1847 su K. Marxu įkūrė Komunistų sąjungą. Nuo 1850 dirbo tėvo bendrovėje Mančesteryje, nuo 1869 atsidėjo vien kūrybinei ir visuomeninei veiklai. Mirus K. Marxui (1883) suredagavo ir paskelbė jo Kapitalo 2 ir 3 tomus. Nuo 1870 I internacionalo generalinės tarybos sekretorius, nuo 1889 vadovavo II internacionalui.

Friedrich Engels

Idėjų ištakos

F. Engelso pažiūroms įtakos turėjo poeto H. Heine’s kūryba, G. W. F. Hegelio, L. Feuerbacho filosofija. Savarankiškai studijavo utopinių socialistų, prancūzų materialistų, anglų politinės ekonomijos veikalus.

Socialinės idėjos

F. Engelsas pripažino tikimybinį socialinių dėsnių pobūdį, proletariato revoliucijos procesualumą (ilgalaikiškumą). Marksistinį istorijos tyrimo metodą taikė istorinių faktų (daugiausia karų) analizei ir vertinimui. Teigė, kad istorinis įvykis yra priešingų žmogiškų interesų konflikto padarinys. Visi įvykiai ir reiškiniai susiję, jų negalima suprasti atsietai nuo socialinės ar fizinės aplinkos.

Požiūris į gamtą

F. Engelsas gamtiniams procesams aiškinti plėtojo dialektinio materializmo koncepciją. Anot jo, gamta evoliucionuoja pagal dialektikos dėsnius – kiekybės virtimo kokybe, priešybių vienybės ir neigimo neigimo. Panašūs dėsniai lemia ir žmogaus raišką visuomenėje.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Darbininkų klasės padėtis Anglijoje (Die Lage der arbeitenden Klasse in England 1845, lietuvių kalba 1961), Komunistų partijos manifestas (Kommunistische Manifest, su K. Marxu, 1848, lietuvių kalba 1904), Valstiečių karas Vokietijoje (Der deutsche Bauernkrieg 1850, lietuvių kalba 1962), Gamtos dialektika (Dialektik der Natur, parašyta 1873–83, išspausdinta 1932, lietuvių kalba 1960), Anti-Diuringas (Anti-Dühring 1878, lietuvių kalba 1958), Šeimos, privačios nuosavybės ir valstybės kilmė (Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates 1884, lietuvių kalba 1918).

1839–42 F. Oswaldo slapyvardžiu paskelbė literatūros kritikos, filosofijos, religijotyros rašinių.

R: K. Marksas, F. Engelsas Rinktiniai raštai 2 t. Vilnius 1949–50.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką