ftãlio rūgšts, 1,2‑benzendikarboksirūgšts, C6H4(COOH)2, bespalviai kristalai. Lydosi 211 °C temperatūroje ir skyla. Tirpsta vandenyje ir etanolyje. Kaitinama arba veikiama dehidratavimo reagentų virsta ftalio rūgšties anhidridu. Reaguodama su bazėmis sudaro druskas (reaguoja viena arba dvi karboksigrupės), su alkoholiais – esterius. Ftalio rūgšties druskos ir esteriai vadinami ftalatais. Pramonėje ftalio rūgštis anhidrido pavidalu gaunama oksiduojant o‑ksileną arba naftaleną. Ftalio rūgšties esteriai – butil‑, izobutil‑, oktil‑ ir izooktilftalatai – naudojami kaip polimerų plastifikatoriai, aukštos virimo temperatūros tirpikliai, dimetil‑, dietil‑ ir dibutilftalatai – kaip repelentai.

3035

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką