Fudživarà Mičinagà (Fujiwara Michinaga) 966 1028 01 03Kioto, Japonijos valstybės veikėjas. Fudživarų giminės. Jo tėvas Fudživara Kaneje ir broliai buvo imperatoriaus regentai (kampaku). 995 pripažintas giminės vyriausiuoju, paskirtas Japonijos didžiuoju ministru (judaidzin) ir imperatoriaus sekretoriumi (nairan); gavo išskirtinį įgaliojimą tvarkyti visą Japonijos politiką. Jo 4 dukterys tapo Japonijos imperatorienėmis, du seserėnai ir 3 vaikaičiai – imperatoriais. Fudživaros vadovavo visoms svarbiausioms valstybės tarnyboms. 1016 Fudživara Mičinaga tapo savo vaikaičio imperatoriaus Mitinagio Go Ihidžio (1016–36) regentu. 1017 šias pareigas perdavė sūnui Fudživarai Jorimiči (990–1074), pats liko didžiuoju ministru. 1019 pasitraukė į budistų vienuolyną, tačiau ir toliau kontroliavo politinę veiklą. Fudživaros Mičinagos dienoraštis – svarbus to meto Japonijos istorijos šaltinis.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką