Fugger (Fùgeriai), vokiečių bankininkų ir pirklių dinastija. Pradininku laikomas Švabijos audėjas Hansas Fuggeris (m. 1469), per dukterų vedybas įgijęs Augsburgo piliečio teises, tapęs audėjų gildijos komiteto nariu ir išplėtojęs prekybą audiniais Vokietijos vidurio pietuose. Trečiosios Fuggerių kartos atstovai Ulrichas (1441–1510) ir Georgas (1453–1506) išplėtojo tarptautinę prekybą. Prekiavo indulgencijomis, 1508–15 nuomojo teisę kaldinti popiežiaus pinigus. Jų jaunesnysis brolis Jakobas II Turtingasis (1459–1525) valdė Tirolio ir Silezijos vario ir sidabro kasyklas, šiais metalais nuolat aprūpindavo erchercogą Sigismundą ir karalių Maksimilianą (imperatorius Maksimilianas I). Nuo 1490 Fuggeriai buvo svarbiausi Maksimiliano I finansiniai rėmėjai, iš jo 1507 gavo Kirchbergo ir Weissenhorno grafystes, 1514 – grafų titulą. 1519 Fuggeriai finansavo Karolio V išrinkimą Šventosios Romos imperijos imperatoriumi, Augsburge pastatydino beturčiams koloniją (108 namus). Jakobo II sūnėnai turėjo teisę kaldinti pinigus, prekiavo su visais Europos kraštais ir su Amerika. 1546 Fuggerių turtas siekė per 5 mln. guldenų. Giminės finansinę galią sužlugdė 16 a. pabaigos–17 a. pradžios Ispanijos finansinis bankrotas ir Trisdešimties metų karas (1618–48).

-Hansas Fuggeris; -Ulrichas Fuggeris; -Georgas Fuggeris; -Jakobas II Turtingasis; -Jakobas II

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką