fùnkcinė gramãtika, kalbos mokslo kryptis, funkciją suprantanti kaip lingvistikos vienetų komunikacinį (susižinojimo) efektą ir laikanti ją gramatikos tyrinėjimo išeities pozicija. Funkcinės gramatikos tikslas yra parodyti, kaip kalba vartojama, kaip tenkinamos visuomenės susižinojimo reikmės ir realizuojama reikšmė, kaip kalba yra sudaryta komunikacinei funkcijai reikšti ir kodėl tekstas reiškia tai, ką reiškia. Pagrindiniai principai: sisteminis požiūris ir semantinė orientacija į kalbą, t. y. kalba suprantama kaip semantinė, arba reikšminio potencialo, sistema. Surasti kalbos kodą – reiškia atskleisti jos semantinę sistemą, todėl funkcinė gramatika kartu yra ir sisteminė gramatika. Funkcinės gramatikos uždavinys – įvairiais lygiais išanalizuoti bei susisteminti kalbos funkcijas ir nustatyti jų realizavimo aparatą: formas ir jų santykius. Gramatinė struktūra aiškinama siejant ją su reikšme.

Funkcinė gramatika išplito 20 a. antroje pusėje kaip atsvara formaliosioms gramatikos kryptims. Pagrindėjas – prancūzų kalbininkas A. Martinet, kurio suformuluoti funkcinės gramatikos pagrindiniai postulatai sudarė pagrindą funkcinės gramatikos įvairioms mokykloms susikurti. 1976 Paryžiuje trečiajame funkcinės gramatikos simpoziume buvo įkurta tarptautinė lingvistų draugija funkcinės krypties darbams įvairiose šalyse koordinuoti. Funkcinei gramatikai įtakos turėjo ir ankstesnės kalbotyros kryptys, teikiančios didelę reikšmę lingvistinių vienetų funkcijoms (F. de Saussure’o įkurta struktūrinė sisteminė Prahos lingvistinė mokykla, sparčiai besirutuliojanti sintaksinės semantikos lingvistinė kryptis, kuriai pradžią davė L. Tesnière’o, C. J. Fillmore’o teoriniai veikalai), t. p. socialinių mokslų idėjos, kad kalba yra socialinis reiškinys ir negali būti suprasta be jos vartosenos konteksto, todėl reikšmė, paaiškėjanti iš vartosenos, yra lingvistinės teorijos pagrindas. Svarbiausi funkcinės gramatikos atstovai: S. C. Dikas, M. A. K. Halliday, C. S. Butleris ir kiti.

L: A. Valeckienė Funkcinė lietuvių kalbos gramatika Vilnius 1998; A. Martinet A Functional View of Language Oxford 1975; S. C. Dik Functional Grammar Amsterdam–New York–Oxford 1979; M. A. K. Halliday An Introduction to Functional Grammar London 1985.

961

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką