„Gabija“, lietuviškų knygų leidykla, įkurta 1947 Schwäbisch Gmünde; 1949–55 veikė Brukline.

Savininkas

Įkūrėjas ir savininkas J. Sodaitis.

Knygos

Išleido K. Binkio, S. Būdavo, J. Grušo, J. Jankaus, J. Kėkšto, Lazdynų Pelėdos, Maironio, V. Pietario, J. Savickio, M. Valančiaus, S. Zobarsko ir kitų rašytojų kūrinių, pasaulinės literatūros klasikų vertimų seriją, literatūros metraštį Gabija (1954); iš viso 36 knygas.

„Gabija“

1951–55 leido neperiodinį leidinį Gabija (redaktorius S. Zobarskas; bendradarbiavo J. Aistis, P. Andriušis, B. Brazdžionis, M. Katiliškis, F. Kirša, V. Krėvė, I. Šeinius, J. Tysliava).

Kita veikla

Prie leidyklos Brukline veikė lietuvių spaudos centras ir pirmasis lietuvių knygynas.

L: Gabija: Lietuvių spaudos centras Amerikoje Brooklyn 1950; Gabijakatalogas Brooklyn 1951.

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką