„Gabija“, pirmasis lietuvių literatūros almanachas. Išėjo 1907 Krokuvoje, parengė J. A. Herbačiauskas. Skirtas A. Baranausko atminimui. Išspausdinta J. Basanavičiaus ir A. Jakšto straipsniai apie A. Baranauską, atsiminimų apie jį, A. Baranausko eilėraštis Ko gi skauda man širdelę, jam skirto M. Gustaičio poetinio kūrinio Rauda fragmentų, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, Jovaro, K. Puidos, K. Sakalausko-Vanagėlio poezijos. Paskelbtas F. Nietzsche’s ir S. Przybyszewskio idėjomis paremtas J. A. Herbačiausko etiudas Genijaus meilė, kuriame manifestuojama lietuviško modernizmo pradžia, menui keliami nauji estetiniai tikslai. Įdėta šiuos tikslus iliustruojančios kūrybos – J. A. Herbačiausko misterija Lietuvos griuvėsių himnas, S. Kymantaitės-Čiurlionienės impresija Klaidžioju po didžią žalią girią, eilėraštis Vėlė-kibirkštėlė.

2395

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką