Gabono konstitucinė santvarka

Gabòno konstitùcinė sántvarka

Aukščiausiosios valdžios institucijos

Pagal 1991 konstituciją (keista keletą kartų, paskutinį kartą 2011) Gabonas – prezidentinė respublika. Valstybės vadovas – prezidentas, renkamas 7 metams (kadencijų skaičius neribotas) visuotiniais rinkimais.

Įstatymus leidžia dvejų rūmų parlamentas, kurį sudaro Senatas (Sénat) ir Nacionalinė Asamblėja (Assemblée Nationale). Senatą sudaro 91 narys (negali būti jaunesni nei 40 metų), renkamas municipalinių tarybų ir deputatų susirinkimų 6 metų kadencijai. Nacionalinę Asamblėją sudaro 120 narių (negali būti jaunesni nei 30 metų), renkamų tiesioginiais visuotiniais rinkimais 5 metų kadencijai.

Vykdomoji valdžia priklauso Ministrų Tarybai (narius skiria ministras pirmininkas, pasitaręs su prezidentu) ir ministrui pirmininkui (skiria prezidentas). Jie atskaitingi prezidentui ir Nacionalinei Asamblėjai.

Teismų sistema

Veikia Konstitucinis Teismas (turi teisę teisti prezidentą ir valdžios pareigūnus). Teismų sistemą sudaro: Aukščiausiasis Teismas (13 narių), Audito teismas (kontroliuoja valstybės finansus), apeliaciniai, valstybės saugumo ir apygardų teismai.

Nacionalinė šventė

Nacionalinė šventė – rugpjūčio 17 – Nepriklausomybės diena.

2271

Gabonas

Gabono gamta

Gabono gyventojai

Gabono partijos ir profsąjungos

Gabono ginkluotosios pajėgos

Gabono ūkis

Gabono istorija

Gabono švietimas

Gabono architektūra

Gabono dailė

Gabono žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką