Gabòno švietmas

1966 įvestas privalomas nemokamas dešimtmetis mokslas 6–16 metų vaikams, 1984 – ikimokyklinis ugdymas 3–6 metų vaikams. Veikia valstybinės ir privačios (katalikų ir protestantų) mokyklos. Švietimą tvarko Nacionalinė švietimo ministerija (ikimokyklines įstaigas, pradines ir vidurines mokyklas) ir Aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų ministerija (aukštąsias mokyklas). Mokoma prancūzų kalba. Švietimo sistemą sudaro penkiametė pradinė (6–11 metų vaikams), bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pirmoji (keturmetė, 11–15 metų) ir antroji (trimetė, 15–18 metų) pakopa. Baigusieji vidurinės mokyklos antrąją pakopą gauna bakalauro diplomą ir į aukštąją mokyklą priimami be stojamųjų egzaminų. 1999/2000 buvo 9 ikimokyklinės įstaigos (950 vaikų, 37 pedagogai), 1175 pradinės mokyklos (625 244 mokiniai, 6022 mokytojai), 88 bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos (282; 80). Aukštasis mokslas įgyjamas O. Bongo (įkurtas 1970 Librevilyje; 2000 buvo 2400 studentų, 295 dėstytojai) ir Masuku mokslų ir technikos (įkurtas 1986; 2000 buvo 800 studentų, 110 dėstytojų) universitetuose. 1976 Librevilyje įsteigtas Gabono technologijų ir mokslinių tyrimų nacionalinis, 1977 – Žemės ūkio ir miškininkystės centrai. Veikia Nacionalinė, universitetų bibliotekos, Nacionalinis archyvas.

Gabono kultūra

2271

Gabonas

Gabono gamta

Gabono gyventojai

Gabono konstitucinė santvarka

Gabono partijos ir profsąjungos

Gabono ginkluotosios pajėgos

Gabono ūkis

Gabono istorija

Gabono architektūra

Gabono dailė

Gabono žiniasklaida

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką