Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis

Gabriẽlės Petkevičáitės-Btės atminmo medãlis, Gabriẽlės Petkevičáitės-Btės atminmo medãlis „Tarnaukite Lietuvai“, Seimo įsteigtas apdovanojimas, skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą. Įsteigtas 2011 04 13 Seimo valdybos sprendimu pagerbiant rašytoją ir visuomenės veikėją G. Petkevičaitę-Bitę.

Medalio skyrimo ir teikimo tvarka

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio aversas

Medalis gali būti skiriamas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, atitinkantiems apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus. Medalis tam pačiam asmeniui skiriamas tik vieną kartą. Medaliu gali būti apdovanojama už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą; filantropinę veiklą (ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą); savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje; visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Nuo 2016 už kiekvieną iš šių veiklų kasmet skiriama ne daugiau kaip 4 apdovanojimai.

Apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus nustato ir apdovanojamą medaliu asmenį išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio Tarnaukite Lietuvai kandidatų vertinimo komisija (sudaro 7 nariai, kuriuos 5 m. kadencijai skiria Seimo valdyba, atsižvelgdama į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto siūlymus). Siūlyti kandidatus apdovanoti medaliu turi teisę valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys. Nugalėtojai skelbiami ir apdovanojami kasmet 03 30 (G. Petkevičaitės-Bitės gimimo diena) Panevėžyje vykstančiame renginyje. Medalį ir jo liudijimą teikia Seimo pirmininkas arba jo paskirtas asmuo.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio reversas

Laureatai

-Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalis; -Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis; -Tarnaukite Lietuvai

1

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką