Žémkalnis Gabrielius 1929 01 31Kaunas 2017 12 10Melburnas (2019 08 03 perlaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune), lietuvių išeivijos veikėjas, žurnalistas. V. Landsbergio‑Žemkalnio sūnus, V. Landsbergio brolis.

1944 mokydamasis Kauno Aušros gimnazijoje su V. Adamkumi ir L. Griniumi leido pogrindinį laikraštį Jaunime, budėk!; gestapo suimtas, kalintas Kaune, vėliau Vokietijoje. Nuo 1945 gyveno Eichstätto (Rebdorfo) DP stovykloje (Bavarija); 1946 baigė lietuvių gimnaziją.

1948 apsigyveno Australijoje. Australijos lietuvių kultūros fondo vienas steigėjų (1948). 1971–72 Australijos lietuvių bendruomenės Melburno apylinkės pirmininkas. 1974–94 rengė lietuviškas laidas Australijos radijo stotims. Bendradarbiavo leidiniuose Australijos lietuvis, Baltic News, Europos lietuvis, Lietuvos aidas, Lithuania Weekly, Mūsų pastogė, Pasaulio lietuvis, Tėviškės aidai, Tėviškės žiburiai.

1998–2009 Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje, 2003–06 – Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. 2009–12 buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys (atstovavo Australijai). Nuo 2013 buvo Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas.

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1998).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką