Gabrielius Žemkalnis (Lietuvos Respublikos Seimo archyvas)

Žémkalnis Gabrielius 1929 01 31Kaunas 2017 12 10Melburnas (2019 08 03 perlaidotas Petrašiūnų kapinėse Kaune), lietuvių išeivijos veikėjas, žurnalistas. V. Landsbergio‑Žemkalnio sūnus, V. Landsbergio brolis. 1944 mokydamasis Kauno Aušros gimnazijoje su V. Adamkumi ir L. Griniumi leido pogrindinį laikraštį Jaunime, budėk!; gestapo suimtas, kalintas Kaune, vėliau 11 mėn. įvairiose Vokietijos vietose; iš kalėjimo Bayreuthe išlaisvino Jungtinių Amrikos Valstijų kariai. Nuo 1945 su tėvu gyveno Eichstätto (Rebdorfo) DP stovykloje (Bavarija); 1946 baigė lietuvių gimnaziją. 1948 apsigyveno Australijoje. Australijos lietuvių kultūros fondo vienas steigėjų (1948). 1971–72 Australijos lietuvių bendruomenės Melburno apylinkės pirmininkas. 1974–94 rengė lietuviškas laidas Australijos radijo stotims. Australijos žurnalistų sąjungos narys.

Bendradarbiavo leidiniuose Australijos lietuvis, Baltic News, Europos lietuvis, Lietuvos aidas, Lithuania Weekly, Mūsų pastogė, Pasaulio lietuvis, Tėviškės aidai, Tėviškės žiburiai. Nuo 1998 gyveno Lietuvoje, 1998–2009 buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje, 2003–06 – Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas. Ypač rūpinosi besikuriančiomis lietuvių bendruomenėmis buvusiose SSRS respublikose. Dalyvavo ekspedicijose į lietuvių tremties ir kalinimo vietas Sibire, Buriatijoje, Kazachijoje, parengė knygelę Suluošintų likimų pėdsakais. Prisiminimai iš ekspedicijų į lietuvių tremties vietas (išleista 2009 Vilniuje). 2009 grįžo gyventi į Melburną. 2009–12 buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narys (atstovavo Australijai). Nuo 2013 buvo Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas.

G. Žemkalnis (trečias iš kairės, pirmas iš kairės – V. Landsbergis, ketvirtas – Lietuvos karinių oro pajėgų vadas E. Mažeikis, penktas – Lietuvos šaulių sąjungos vadas Juozas Širvinskas) Birželio sukilimo 60 m. minėjime Kaune (2001 06 23; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Gedimino ordino Komandoro kryžius (1998). Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė (2009).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką