„Gairės“, iliustruotas dvimėnesinis literatūros, meno ir kritikos žurnalas, ėjęs 1923–24 Kaune. Daugiausia buvo publikuojama neoromantinės ir simbolistinės krypties kūryba – F. Kiršos, K. Puidos, O. Pleirytės-Puidienės, V. Mykolaičio-Putino, B. Sruogos, J. Tysliavos ir kitų. Išspausdinta vokiečių, italų, ispanų, anglų, kitų užsienio literatūrų apžvalgų ir kūrinių vertimų. Paskelbta literatūros teorijos ir kritikos straipsnių (V. Bičiūno, M. Biržiškos, B. Sruogos, Vydūno). Oponuota žurnalo Keturi vėjai avangardizmui. Išėjo 8 numeriai. Redaktorius K. Puida.

1245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką