„Gaisai“, meno ir literatūros žurnalas, ėjęs 1930–31 Kaune. Telkė žurnalų Baras, Pradai ir žygiai, Gairės buvusius bendradarbius, kurie palaikė neoromantinę tradiciją, atmetė avangardizmą (žurnalų Keturi vėjai, Trečias frontas idėjas). Spausdinta J. Aisčio, B. Brazdžionio, F. Kiršos, V. Mykolaičio-Putino, A. Miškinio, S. Nėries, P. Orintaitės, H. Radausko kūryba, paskelbta F. Dostojevskio, H. Heine’s, T. Manno, M. de Unamuno, O. Wilde’o vertimų. Žymesnių kritikos straipsnių parašė V. Bičiūnas, J. A. Herbačiauskas, P. Juodelis ir L. Gira. Išėjo 15 numerių, iliustruotų spalvotomis reprodukcijomis. Redaktoriai: K. Puida (nuo pirmo iki ketvirto numerio) ir V. Krėvė.

1245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką