gaisrinės saugos taisyklių pažeidimas

gaisrnės saugõs taisỹklių pažeidmas, priešgaisrnės apsaugõs taisỹklių pažeidmas, eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymas.

Lietuvoje Priešgaisrinės saugos įstatymas (2002, įsigaliojo 2003) reglamentuoja gaisrinės saugos užtikrinimo ir organizavimo teisinius pagrindus, valstybės ir savivaldybės institucijų funkcijas, gyventojų, įmonių ir organizacijų teises ir pareigas gaisrinės saugos srityje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu tvirtinamos visiems Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims privalomos Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (naujausios 2013). Be šių taisyklių, būtina laikytis ir kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (pvz., visuomeninių, gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių).

Įmonės, įstaigos, organizacijos gali parengti ir patvirtinti savas gaisrinės saugos taisykles nesumažindamos bendrųjų reikalavimų. Tokios taisyklės turi būti suderintos su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu. Administracinių nusižengimų kodekse (2015, įsigaliojo 2017) nustatyta administracinė atsakomybė už bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir už kitų gaisrinę saugą reglamentuojančių bendrųjų teisės normų aktų pažeidimą arba jų nevykdymą. Baudžiamoji atsakomybė už gaisrinės saugos taisyklių pažeidimą galima tik kilus baudžiamajame įstatyme numatytiems padariniams (pvz., atimama gyvybė, sutrikdoma sveikata, sugadinamas ar sužalojamas turtas, suniokojama valstybės saugoma gamtinė teritorija ar kitas gamtos objektas).

2238

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką