galaktikų klasifikacija

Hubble’io kamertono diagrama

galãktikų klasifikãcija, galaktikų skirstymas į tipus pagal tam tikrus požymius. Galaktikos yra labai sudėtingos žvaigždžių sistemos, besiformuojančios milijardus metų. Jų įvairovė priklauso nuo pradinių sąlygų ir jų evoliucijos metu įvykusių globalių pokyčių dėl sąveikos su gretimomis galaktikomis. Tai lemia klasifikacijos sudėtingumą ir jos schemų įvairovę. 21 a. pradžioje vis dar nėra viską apimančios neprieštaringos galaktikų klasifikacijos schemos, todėl plačiai naudojama pirmoji galaktikų klasifikacijos schema, pasiūlyta E. P. Hubble’io 1926, kai tik buvo suprasta, kad galaktikos – tai atskiros tolimos žvaigždžių sistemos, o ne mūsų Galaktikos dariniai. Ši galaktikų klasifikacijos schema grindžiama galaktikų fotografiniu vaizdu.

Skiriama penki galaktikų tipai: elipsinės, lęšinės, spiralinės, skersėtosios spiralinės ir netaisyklingosios. Jos vaizduojamos Hubble’io kamertono diagramoje. Elipsinės galaktikos yra elipsoido formos, jos žymimos raide E ir skaitmeniu n = 10·(1 – b/a), rodančiu suplotumo laipsnį (a – galaktikos dydis išilgai elipsoido didžiosios ašies, b – išilgai mažosios). Elipsinių galaktikų forma įvairi, nuo E0 (apvali) iki E7 (suploto elipsoido formos). Spiralinių galaktikų svarbiausias bruožas – plonas žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos diskas, kuriame matomos šviesios spiralinės vijos. Spiralinės galaktikos žymimos raide S ir pagal centrinio telkinio dydį bei spiralinių vijų susisukimo laipsnį skirstomos į potipius Sa, Sb, Sc. Sa galaktikų centrinis telkinys didžiausias ir vijos beveik apskritiminės, o Sc – mažiausias ir vijos daug mažiau susisukusios. Skersėtosios spiralinės galaktikos žymimos panašiai, tik pridedama raidė B (iš anglų kalbos žodžio bar): SBa, SBb, SBc. Yra tarpinio tipo spiralinių galaktikų: Sab, Sbc ir SBab, SBbc. Manoma, kad mūsų Galaktika yra SBbc tipo. Galaktikos, panašios į elipsines tolygiu spindesio pasiskirstymu ir į spiralines – disko forma, vadinamos lęšinėmis, žymimos S0 ir SB0. Tai diskinės galaktikos, neturinčios spiralinių vijų. Daugiausia yra netaisyklingųjų galaktikų, jos žymimos Irr (iš anglų kalbos žodžio irregular). Šios galaktikos neturi regimos simetrinės struktūros, matomos atsitiktinai pasiskirsčiusios šviesesnės žvaigždėdaros sritys arba dėl sąveikos su gretimomis galaktikomis padrika forma. Ši galaktikų klasifikacijos schema neapima pačių didžiausių elipsinių cD galaktikų, aptinkamų tik galaktikų spiečių centruose, ir labai gausių nykštukinių sferoidinių galaktikų.

110

netaisyklingosios galaktikos

galaktikos

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką