„Gazeta Literacka Wilenska“

„Gazeta Literacka Wileńska“ („Vilniaus literatūrinis laikraštis“), mokslo populiarinamasis ir literatūros kritikos savaitraštis, ėjęs 1806 Vilniuje lenkų kalba. Laikėsi klasicizmo estetikos nuostatų. Bendradarbiavo su kitataučiais mokslininkais, daugiausia vokiečiais. Leidinyje buvo skelbiama straipsniai, susiję su Vilniaus universiteto istorija ir jo moksliniu ir visuomeniniu gyvenimu, informacija apie Europos leidyklose išleistas knygas ir jų recenzijos, populiarinama senovės graikų filosofija ir literatūra. Leido ir redagavo G. E. Groddeckas, talkino K. Kontrimas. Išėjo 52 numeriai.

3137

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką