Gedgauda, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų giminė.

Žymiausia iš kelių Gedgaudų giminių buvo kilusi iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto veikėjo Gailigino sūnaus Jurgio Gedgaudo (m. 1435).

Šis minimas nuo 1401 kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovo maršalka, iki 1411 – Kijevo vaivada. 1411–23 buvo Podolės seniūnas, apie 1424 Smolensko vietininkas. Dalyvavo Jogailos atstovų 1411 pasiuntinybėje į Vengriją, 1415–16 vadovavo lietuvių delegacijai bažnytiniame Konstanco susirinkime. Po brolio Manvydo Alberto (Vaitiekaus) mirties (1423) 1425 tapo Vilniaus vaivada. Pareigas ėjo iki 1432, kai perėjęs į nuversto nuo sosto Švitrigailos pusę su juo pasitraukė į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gudų žemes. Ašmenos mūšyje (1432) buvo patekęs į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio nelaisvę. Neužimdamas jokių pareigų nuolat liudijo šio dokumentuose ir išsaugojo įtaką bei turtus. Tėvoninių žemių daugiausia turėjo Krėvos ir Ašmenos apskrityse. Su broliu palaidotas jų pačių pastatydintoje Vilniaus arkikatedros Šv. Alberto ir Šv. Jurgio koplyčioje. Turėjo vienintelį sūnų Petrą Simoną (Senką) Gedgaudaitį (m. 1451), dalyvavusį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovų pasiuntinybėse: 1429 pradžioje pas Šventosios Romos imperijos imperatorių Zigmantą I, 1430 – pas popiežių Martyną V. Nuo 1429 buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės maršalka, 1440 paskirtas Polocko, 1447 Smolensko vietininku, 1451 – Vilniaus kaštelionu. Buvo vedęs Kęsgailos Valmantaičio dukterį Milochną. Bevaikis.

14 a. antroje pusėje gyvenęs Gedgaudas buvo vieno žymiausių Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Jogailos ir Vytauto laikų didikų Mingailos Mykolo tėvas.

Žemaičių didikas Petras Gedgaudas 1441, po žemaičių sukilimo prieš Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžią, abiejų pusių sutarimu trumpai buvo Žemaitijos, 1446–53 – Skirsnemunės seniūnas. Skyrė lėšų Šiluvos bažnyčiai statyti (pastatyta 1457).

Nuo 16 a. Gedgaudai neturėjo didesnės įtakos politiniame gyvenime.

-Gedgaudas; -Gedgaudaitiis; -Gailiginas; -Jurgis Gedgaudas; -Petras Simonas Gedgaudaitis; -Senka Gedgaudaitis; -Petras Gedgaudas

2336

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką