Galvà Gediminas, Galvanáuskas 1905 03 03Zizonys (Vabalninko valsčius) 1979 04 23Čikaga, lietuvių ekonomistas, spaudos darbuotojas. E. Galvanausko brolis.

Biografija

1925–29 Lietuvos universitete studijavo ekonomiką, 1929–31 Romoje, Ženevoje, Paryžiuje, Berlyne, Kylyje – tarptautinę ekonomiką. 1931 dirbo patarėju Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje. 1931–34 Centralinio statistikos biuro Ūkio konjunktūros skyriaus viršininkas. 1934–40 dėstė Prekybos institute Klaipėdoje; docentas. 1935–36 bendrovės Rytas direktorius. 1941 Biržų burmistras. 1941–42 Valstybės taupomųjų kasų valdytojas. 1942 gestapo suimtas už antinacinę veiklą, netrukus paleistas, bet privalėjo išvykti iš Lietuvos. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1952 dėstė Sheilio institute (Misūrio valstija). Veikė Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių emigrantų organizacijose.

Bendradarbiavimas spaudoje, knygos

1936–39 žurnalo Prekyba redaktorius. 1945–46 Reutlingene Eltos biuletenio redaktorius. Bendradarbiavo leidiniuose Keleivis, Lietuvos aidas, Memeler Beobachter, Naujoji Romuva, Rytas, Tautos ūkis, Židinys, Aidai, Britanijos lietuvis, Draugas, Žiburiai ir kituose. Rašė ekonomikos temomis, Lietuvos ūkį siejo su tarptautine ekonomika, įžvelgė Lietuvą esant tranzito šalimi, siūlė steigti ūkio reguliavimo tarybą, ūkio tyrimo institutą, aukštąsias prekybos ir jūreivystės mokyklas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto kvietimu 1953 11 atvykęs į Europą vadovavo Laisvosios Europos radijo lietuviškajam skyriui.

Išleido Prekybos institute skaitytų paskaitų konspektus (1934–40). Parašė knygą Ernestas Galvanauskas: Politinė biografija (išleista 1982).

Apdovanojimai

Latvijos Trijų Žvaigždžių ordinas.

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką