Mesónis Gediminas 1968 11 09Vilnius 2022 07 26Vilnius, lietuvių teisininkas, teisėtyrininkas, teisėjas. Dr. (social. m., 2000, HP 2006).

Išsilavinimas ir veikla

1991 baigė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos fakultetą, 1998 – magistrantūros studijas (teisę) Lietuvos teisės akademijoje. Nuo 1992 dėstė Mykolo Romerio universitete (2000–02 Studijų centro direktorius, 2007–11 Konstitucinės teisės katedros vedėjas, 2009–11 Senato narys); profesorius (2008). 1994–96 dėstė Vilniaus pedagoginiame, 2011–14 – Vilniaus, 2012–14 – Vytauto Didžiojo universitetuose.

2011–21 Konstitucinio Teismo teisėjas. 2006–11 buvo Lietuvos žmogaus teisių centro vykdomosios tarybos narys. 2014–22 Venecijos komisijos (Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucionalizmo klausimais, įkurta 1990) narys-nepriklausomas ekspertas.

Mokslo žurnalų Jurisprudencija (nuo 2007), Logos (nuo 2011), Baltic Journal of Law and Politics (nuo 2013) redakcinių kolegijų narys. Stažavo Danijos žmogaus teisių centre (1998), Kylio universitete (1999), pagal Fulbrighto programą Filadelfijoje (2000), Prahos (2004), Kopenhagos (2007) universitetuose. Skaitė paskaitas Sheffieldo (Didžioji Britanija), Prahos, Kylio, Brescia (Italija), Minho (Portugalija) ir kituose universitetuose. Dalyvavo tarptautinėse konferencijose.

Mokslinių darbų pagrindinės sritys: konstitucinė teisė, lyginamoji konstitucinė teisė, žmogaus teisės, teisės teorija. Paskelbė daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių.

Knygos

Su kitais parengė knygas Pasaulio valstybių konstitucijos (t. 2, 2016), Oficialioji konstitucinė doktrina: svarbiausios nuostatos, 1993-2016 (Selected official constitutional doctrine, 1993-2016 2017). Parašė monografijas: Informacinių technologijų visuomenė: humanitarinės interpretacijos (2002), Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija, Konstitucingumas ir pilietinė visuomenė (visos su kitais, abi 2003), Valstybės valdymo forma konstitucinėje teisėje: Lietuvos Respublika Vidurio ir Rytų Europos kontekste (2003), Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą (2005), Konstitucinio reguliavimo įvairovė (2006), Lietuvos konstitucinė teisė: raida, institucijos, teisių apsauga, savivalda (2007), Parlamentas ir valstybinės valdžios institucijų sąranga: Liber Amicorum Česlovui Juršėnui (visos 4 su kitais, 2008), Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai (2010), Lyginamoji konstitucinė teisė (su Elena Vaitiekiene), Prezidentas valstybinės valdžios institucijų sistemoje (su kitais, abi 2011), mokslo studiją Viešosios teisės raida: de jure ir de facto problematika (su kitais, 2013).

2022 02 16 Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė Gedimino ordino Karininko kryžių Gediminui Mesoniui už konstitucinio teisingumo Lietuvoje stiprinimą ir konstitucinių vertybių puoselėjimą

Parašė vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams (abu su kitais): Lietuvos konstitucinė teisė (2002), Lyginamoji konstitucinė teisė (2016).

Apdovanojimas

Gedimino ordino Karininko kryžius (2022).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką