Rùdis Gediminas 1952 09 16Krekenava, lietuvių istorikas. Dr. (hum. m.; ist. m. kand. 1986). 1975–80 dirbo Vilniaus archyvuose, nuo 1983 – Lietuvos istorijos institute (iki 1990 LSSR mokslų akademijos Istorijos institutas). Tiria Lietuvos vidaus politiką 1918–40 laikotarpiu.

Svarbiausi veikalai: Vyriausybė kapitalo tarnyboje: Tautininkų socialinė ekonominė politika Lietuvoje 1927–1940 (su S. Noreikiene ir G. Raudeliūniene, 1984), Augustinas Voldemaras NKVD rankose (1995; apie A. Voldemarą), Jungtinis antismetoninės opozicijos sąjūdis 1938–1939 metais (1997), Lietuvos istorijos 10 tomo 1 dalis: Nepriklausomybė (1918–1940 m.) (su kitais, 2013). Parašė knygas: Lietuvos Respublikos ministrai pirmininkai (1918–1940) (su kitais, 1997), Lietuvos istorija (A History of Lithuania, su S. Ch. Rowellu ir R. Griškaite, 2002, prancūzų ir švedų kalbomis 2004, italų kalba 2006, vokiečių kalba 2008).

Spaudai parengė knygas: J. Stakausko Trys lietuvių tautos pagrindai. Iš atsiminimų (2014), A. Macelio Atsiminimai (2014), J. Markevičiaus Mano autobiografija: rašiau Sibire, Taišeto apyl. 1953-1956 metais (2015), istorijos šaltinių publikacijų: Zenonas Blynas. Karo metų dienoraštis. 1941–1944 m. (2007), Augustinas Voldemaras. Laiškai Jujai (1902–1919 m.) (2010), A. Pauliuko Dienynas, 1918-1941 m. (1 knyga, 2017, 2 knyga, 2018).

-Gediminas Rudis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką