Gedimino paminklo Vilniuje fragmentas (1996; skulptorius V. Kašuba, atlikimo autorius M. Šnipas)

Gedimno laiška, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino į Vakarų Europą siųsti raštai. Jų buvo aštuoni, rašyta lotynų kalba. Išliko šešių laiškų nuorašai. Du laiškai buvo skirti popiežiui Jonui XXII: pirmasis parašytas 1322 vasarą, antrasis 1323 05 (šis neišlikęs, žinomas tik iš popiežiaus 1324 06 01 atsakymo Gediminui). Iki 1322 11 29 buvo parašytas laiškas Rygos miesto tarybai (jis neišliko, žinomas iš atsakymo). 1323 01 25 laiške Liubeko, Sundo, Bremeno, Magdeburgo, Kölno ir kitų miestų piliečiams minimos mūsų mieste Vilniuje jau esančios dvi katalikų bažnyčios – tai yra pirmasis Vilniaus vardo paminėjimas istorijos šaltiniuose. 1323 05 26 trys laiškai skirti Liubeko, Rostocko, Sundo, Greifswaldo, Stettino (dabar Szczecinas) ir Gotlando miestiečiams; dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. 1324 09 24 Gediminas skundė Vilniaus sutartį pažeidusį Livonijos ordino magistrą Tartu, Saaremos vyskupams, Talino žemės vietininkui ir Rygos miesto tarybai.

Laiškuose demaskuojami Vokiečių ordino grobikiški tikslai Lietuvoje. Išdėstyti Gedimino politiniai siekiai: sutinka, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija. Tokiomis sąlygomis jis sutinkąs paklusti popiežiui, kaip tai darą kiti valdovai. Laiškuose išdėstyta ir Lietuvos ūkio plėtros programa: į kraštą kviečiami amatininkai, pirkliai, žemdirbiai. Gediminas suvokė, kad, nepakrikštijus pagonių lietuvių, kolonistų į Lietuvą neatvyks.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino kreipimasis Vakarų Europos visuomenėje sumenkino Vokiečių ordino, kaip krikščionybės platintojo, autoritetą. Į juos atsiliepė popiežius, jo siunčiamiems legatams buvo pavesta apkrikštyti Lietuvą ir įsteigti naujakrikštams bažnytinę metropoliją.

Spaudžiamas žemaičių ir stačiatikių rusų opozicijos, paskatintos Vokiečių ordino, laiškuose išdėstytų planų Gediminas buvo priverstas atsisakyti. Vienintelis realus laimėjimas, kurį jis pasiekė – Vilniuje sudarytos 4 metų paliaubos (Vilniaus sutartis) ir tam laikotarpiui sustabdyti Vokiečių ordino puolimai į Lietuvą.

P: Gedimino laiškai / parengė V. Pašuta ir I. Štal Vilnius 1966; Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans: Gedimino laiškai / parengė S. C. Rowell Vilnius 2003.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką