Geelong (Džilòngas), miestas Australijos pietryčiuose, Viktorijos valstijoje, į pietvakarius nuo Melburno, prie Indijos vandenyno Port Phillipo įlankos.

Geelongo panorama

180 200 gyventojų (2021; aglomeracijoje 289 400 gyventojų). Jūrų uostas (išvežama vilnos, javai, mėsa, odos, įvežama naftos produktai, fosfatai). Vilnų apdirbimas, aliuminio lydymas, automobilių, žemės ūkio mašinų, cemento, ginklų gamyba, chemijos (trąšų), naftos chemijos, stiklo, maisto (aliejaus) pramonė. Deakino universitetas (įkurtas 1977). Audimo pramonės technologijos institutas, avių veisimo tyrimų centras. Meno galerija, vilnos, jūrų muziejai. Parkai (botanikos ir kiti) užima 40 % miesto teritorijos. Geelongas pradėjo kurtis 1837; miesto teisės nuo 1910.

2271

Lietuviai

Geelongo lietuvių tautinių šokių grupė Suktinis

1949 Geelonge įsikūrė II pasaulinio karo pabėgėlių lietuvių (1951 jų čia gyveno daugiau kaip 300). 1949 įkurtas Australijos lietuvių draugijos Geelongo skyrius (nuo 1950 Australijos lietuvių bendruomenės Geelongo apylinkė). Nuo 1951 kurį laiką veikė V. Kudirkos lituanistinė mokykla (turėjo 4 skyrius, lankė iki 54 mokinių). 1952–73 Geelonge buvo lietuvių kapelionas (1952–57 kun. J. Kungys, 1957–66 kun. P. Bačinskas, 1966–73 kun. P. Dauknys). 1959 pastatytuose Lietuvių namuose veikė lietuvių organizacijos; 1997 Lietuvių namams sudegus perkeltos į Geelongo savivaldybės suteiktas patalpas. Veikė sporto klubas Vytis, skautų tuntas Šatrija, Lietuvių moterų draugija, ateitininkai, choras, kitos organizacijos, leistas laikraštis Geelongo lietuvis, rengtas radijo lietuvių pusvalandis (vadovas A. Jomantas). Daugeliui lietuvių iš Geelongo persikėlus į gretimą Melburną 20 a. pabaigoje lietuviška veikla sunyko.

2109

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką