„Gelbėkit vaikus“, (angl. „Save the Children“), tarptautinė nevyriausybinė vaiko teisėms atstovaujanti organizacija. Būstinė Londone. Organizacijai priklauso 30 nacionalinių padalinių, kurie veikia 120 šalių (2022).

Veikla

Organizacija siekia gerinti vaikų gyvenimą, jų išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, ekonomines sąlygas, apsaugoti vaikus nuo prievartos. Teikia skubią pagalbą stichinių nelaimių, karo ir kitų konfliktų metu. Skatina politikos pokyčius, kad jaunimas įgytų daugiau teisių. Vadovaujasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (1989) ir rūpinasi jos idėjų sklaida bei įgyvendinimu. Atlieka patariamąją funkciją Jungtinių Tautų Ekonominėje ir Socialinėje Taryboje.

organizacijos Gelbėkit vaikus logotipas

Istorija

Įkurta 1919 Londone padėti nuo Pirmojo pasaulinio karo padarinių ir bado kenčiantiems Vokietijos ir Austrijos vaikams. 1921–23 tiekė maistą badaujantiems Rusijos vaikams. Rūpinosi per Antrąjį pasaulinį karą nukentėjusiais vaikais, tarp jų – ir kalintais nacių koncentracijos stovyklose. Teikė paramą nuo Korėjos karo, Vietnamo karo, karų Afrikoje ir kitų nelaimių (2014 Ebolos viruso protrūkis ir kita) nukentėjusiems vaikams. Organizacija nuo 1923 siekė, kad būtų priimta Tarptautinė vaiko teisių deklaracija (1924).

Lietuvos skyrius

Gelbėkit vaikus Lietuvos skyrius įkurtas 1991. 2004 jis tapo visateisiu tarptautinio tinklo nariu. 1995 organizacijos iniciatyva Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, įkurta vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucija, Lietuvos Respublikos Seime įsteigta Šeimos ir vaiko reikalų komisija. 1996 įkūrė pirmąjį vaikų dienos centrą (2022 organizacija kuravo 48 centrus). Nuo 2009 teikia tiesioginę materialinę paramą vaikus auginančioms šeimoms. 2010 teikė finansinę paramą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems Haičio, 2011 – nuo cunamio nukentėjusiems Japonijos vaikams, 2011–15 reguliariai vykdė misijas Zambijoje. Nuo 2018 remia Ukrainos vaikus. Nuo 2021 migrantų centruose rūpinasi pabėgėlių iš Artimųjų Rytų, Afrikos ir Azijos šalių vaikais.

Organizacijai vadovauja generalinis direktorius, kurio veiklą prižiūri valdyba. Svarbiausius nutarimus priima kasmetinis narių suvažiavimas. Apie 85 darbuotojai ir apie 230 narių (2022). Generalinės direktorės: Loreta Trakinskienė (iki 2007), Rasa Dičpetrienė (nuo 2008).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką