Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generõlo Jõno Žemačio Lietuvõs kãro akadèmija, Lietuvõs kãro akadèmija, Kãro akadèmija, universitetinė aukštoji karo mokykla Vilniuje.

Veikla

Vykdomos Gynybos technologijų vadybos, Gynybos ir viešosios vadybos, Nacionalinio saugumo ir gynybos, Tarptautinių santykių bakalauro studijos, Gynybos išteklių vadybos, Gynybos, Karinės diplomatijos magistrantūros studijos, Politikos mokslų doktorantūros studijos.

Veikia Štabas, Mokslo projektų paramos ir Studijų skyriai, Karybos studijų grupė (padaliniai – Individualaus rengimo, Kovinės paramos ir kovinio aprūpinimo, Taktikos, Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų sekcijos, Oro pajėgų štabo karininkų ir Vytauto Didžiojo karininkų kursai), Studijų ir mokslo valdymo, Gynybos ekonomikos ir vadybos mokslo, Logistikos ir gynybos technologijų vadybos mokslo, Pasaulio politikos mokslo, Saugumo institucijų ir valdymo mokslo, Saugumo politikos mokslo grupės, Gynybos analizės, Gynybos inovacijų, Fizinio rengimo, Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo, Lyderystės ir metodinio ir rengimo, Užsienio kalbų (yra Užsienio filologijos studijų, Vilniaus užsienio kalbų mokymo ir Kauno užsienio kalbų mokymo skyriai) centrai, Kariūnų batalionas (yra Valdymo grupė, Štabas, I, II, III ir IV kariūnų kuopos), Ramovė, biblioteka (Lietuvos karo akademijos biblioteka), Karo muziejus (įkurtas 1999), kiti padaliniai, vyrų choras Kariūnas, sportinių šokių ir kiti kolektyvai, koplyčia (įrengta 2001).

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Akademija bendradarbiauja su užsienio (Austrijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Estijos, Jungtinių Ameriko Valstijų, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Skandinavijos šalių) mokslo ir studijų institucijomis. Organizuoja kursus Lietuvos ir užsienio valstybių kariams bei civiliams tarnautojams, rengia mokslines ir praktines konferencijas, seminarus.

Per veiklos metus išleido daugiau kaip 500 vadovėlių, žodynų, žinynų, monografijų, mokomųjų, metodinių, mokslinių konferencijų ir informacinių leidinių, leidžia žurnalą Kariūnas (nuo 1995), tęstinį mokslinį leidinį Karo archyvas (1925–1940 leido Lietuvos Respublikos kariuomenės Vyriausiojo štabo Mokslo skyrius, 12 tomų, 1992–2022 išleista tomai 13–37), periodinį mokslinį leidinį Lietuvos metinė strateginė apžvalga / Lithuanian Annual Strategic Review.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos biblioteka

Prezidentė Dalia Grybauskaitė suteikia pirmąjį karininko – leitenanto – laipsnį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams (2018 07 26)

Akademijos viršininkai

1

Istorija

Akademija tęsia 1919 01 25 įkurtos Karo mokyklos tradicijas.

1992 06 16 įkurta Krašto apsaugos mokykla. Buvo mokoma dviejų specialybių – motorizuotųjų šaulių ir pasienio apsaugos. Nuo 1994 01 18 – Lietuvos karo akademija, 1998 11 20 akademijai suteiktas lietuvių partizanų vado generolo Jono Žemaičio vardas. 1992–2017 parengti 1737 įvairių specializacijų karininkai (kartu su baigusiais neakivaizdines studijas ir bei dieninių ir neakivaizdinių studijų magistrais – 2502 karininkai). Įvairius kvalifikacijos kėlimo kursus baigė daugiau kaip 10 000 Lietuvos ir užsienio karininkų ir tarnautojų.

2271

-Jono Žemaičio karo akademija; -Žemaičio karo akademija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką