geogrãfinė núoroda, pramoninės nuosavybės teisėje naudojamas vietovardis, kitas žodis ar žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, kad prekė kilusi iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės, ir kuris sieja jos kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jos geografine kilme.

Pagrindas ir tikslas

Geografinės nuorodos pagrindas yra prekės kokybė arba kitos charakteristikos, kurias lemia geografinė kilmė arba yra susijusios su kilmės vieta. Pramoninės nuosavybės teisėje vartojami ir kiti terminai prekių kilmei apibūdinti – kilmės nuoroda ir kilmės vietos nuoroda (skiriasi jų teisinis reglamentavimas). Geografinės nuorodos tikslas – ginti vartotojų interesus apsaugant juos nuo galimo suklaidinimo dėl prekių kilmės.

Pagrindinės sutartys

Geografinės nuorodos saugomos pagal tarptautines daugiašales sutartis: 1883 Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (Lietuvoje įsigaliojo 1994), 1891 Madrido sutartis dėl sankcijų už melagingas arba klaidinančias prekių kilmės vietos nuorodas, 1958 Lisabonos sutartis dėl prekių kilmės vietos pavadinimų apsaugos ir tarptautinės registracijos, Pasaulio prekybos organizacijos 1994 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (TRIPS); t. p. pagal dvišales sutartis, specialiuosius geografinės nuorodos apsaugos įstatymus, numatančius teisių į jas pripažinimą jas įregistravus, ir pagal kitus įstatymus.

Geografinių nuorodų apsauga

Pvz., saugomos geografinės nuorodos: Champagne ir Bordeaux – vynui, Cognac, Porto ir Tequila – alkoholiniams gėrimams, Parmesan – sūriui, Parma – kumpiui, Darjeeling – arbatai, Antigua – kavai, Basmati – ryžiams ir kitos.

Geografinės nuorodos savininkų teisės ginamos nuo produkto registruoto pavadinimo bet kokio (tiesioginio ar netiesioginio) vartojimo prekybos tikslais, kai taip vadinami kiti ar tik panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus, arba taikant tą pavadinimą naudojamasi saugomo pavadinimo įvaizdžiu, t. p. nuo netinkamo geografinės nuorodos naudojimo, imitavimo ar įvaizdžio apie gaminį atkūrimo, nors ir yra nurodoma tikroji produkto kilmė, ar jeigu saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo rašomi žodžiai rūšis, tipas, metodas, pagaminta, imitacija ir kita. Draudžiamos melagingos ar klaidinančios produkto kilmės vietos, kilmės, prigimties ar svarbiausių ypatybių nuorodos ant produkto ar bendros pakuotės, reklamos leidiniuose arba su konkrečiu produktu susijusiuose dokumentuose, neleistini ir kiti veiksmai, galintys sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę.

Geografinė nuoroda Lietuvoje

Lietuvoje geografinę nuorodą reglamentuoja Prekių ženklų (2000) ir Konkurencijos įstatymai (1999, nauja redakcija 2012), Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumas dėl geografinių nuorodų apsaugos (1999) bei Europos Sąjungos Tarybos reglamentas Dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1992), įgyvendinamas žemės ūkio ministro įsakymais (2001 Dėl techninio reglamento dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo ir 2002 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklių patvirtinimo).

Pirmąją sutartį dėl geografinės nuorodos Lietuva pasirašė 1932 (prekybos sutartis tarp Lietuvos ir Portugalijos), kuria Lietuva pripažino, kad pavadinimai Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal ir Carcavelos priklauso išimtinai vynams, gaminamiems Portugalijos Douro apylinkėse, Madeiros saloje, Setúbalio ir Carcaveloso apylinkėse, ir pasižadėjo neleisti įvežti vynų su tokiais pavadinimais, jeigu jie nebus kilę iš nurodytų vietų ir jų kilmė nebus konstatuota kilmės liudijimais, išduotais tam įgaliotos Portugalijos įstaigos.

1682

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką