Moore George Edward (Džordžas Edvardas Mùras) 1873 11 04Londonas 1958 10 24Kembridžas, anglų filosofas. Metaetikos vienas svarbiausių atstovų. Britų akademijos narys (1918).

Išsilavinimas

1896 baigė Kembridžo universitetą.

Pedagoginė ir kita veikla

Nuo 1911 (su pertrauka) dėstė etiką ir filosofiją Kembridžo universitete; profesorius (1925). 1940–44 dėstė Jungtinių Amerikos Valstijų universitetuose ir koledžuose. 1921–47 filosofijos žurnalo Mind redaktorius.

Gėrio samprata

Svarbiausiame veikale Etikos principai (Principia Ethica 1903) nagrinėjo gėrio sąvoką. Teigė, kad ji yra paprasta, analitiškai neskaidoma, negali būti sudaryta iš empirinių komponentų nei išvesta iš kokių nors faktų. Gėris suvokiamas ne jutimiškai, bet tik tiesiogine intuicija (vadinamasis etinis intuityvizmas). Gėris yra vienintelė paprasta, neišvestinė dorovinė savybė, įeinanti į kitas dorovines savybes.

Kitos etinės idėjos

Kritikavo vadinamąją natūralistinę klaidą etikoje – gėrio laikymą natūralia savybe ir jo apibrėžimą empiriniais terminais. Teisingas elgesys yra toks, kuris tam tikromis aplinkybėmis sukuria daugiau gėrio nei bet kuri kita alternatyva. Etiką G. E. Mooreʼas siūlė suprasti plačiai – kaip visų gėrio formų (ne tik dorovinio) tyrimą.

Pažinimo teorija

Pažinimo teorijoje kritikavo subjektyvųjį idealizmą (G. Berkeley), plėtojo realistinę nuostatą – daiktų egzistavimas nepriklauso nuo suvokimo ar žinių apie juos. Skyrė jutiminius duomenis apie daiktus nuo pačių daiktų. Teigė realaus pasaulio daugybės interpretacijų galimybę.

Logika

Pritarė antipsichologizmui logikoje – sąvoka nėra sąmonės būsena ar dalis, tai mąstymo nekintantis padarinys. Tiesa yra paprasta sąvoka, apibūdinanti teiginio sąvokų santykius.

Įtaka

Jo idėjos padarė didelę įtaką metaetikos, analitinės filosofijos raidai.

Kiti veikalai

Kiti svarbiausi veikalai: Etika (Ethics 1912), Filosofiniai tyrinėjimai (Philosophical Studies 1922), Kai kurios svarbiausios filosofijos problemos (Some Main Problems of Philosophy 1953), Filosofiniai raštai (Philosophical Papers, išleista 1959).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką