Dimitrov Georgi (Georgis Dimtrovas) 1882 06 18Kovačevcai (Perniko apyg.) 1949 07 02prie Maskvos, Bulgarijos politikas. Nuo 1902 priklausė Bulgarijos darbininkų socialdemokratų partijai, nuo 1903 – jos revoliucinei frakcijai (vadinamųjų glaudžiųjų socialistų, 1919 pavadinta Bulgarijos komunistų partija), nuo 1909 – vienas jos vadovų. 1913–23 Bulgarijos parlamento deputatas. Vienas 1923 Rugsėjo sukilimo vadovų. Jį nuslopinus emigravo (už akių nuteistas mirti). 1929–34 gyveno Berlyne. 1933 nacių suimtas, nepagrįstai apkaltintas Reichstago padegimu; sėkmingai gynėsi, teismas buvo priverstas jį išteisinti (Leipzigo procesas). 1934–45 gyveno SSRS. 1935–43 Kominterno vykdomojo komiteto generalinis sekretorius. 1937–45 SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas.

Georgi Dimitrov

Per II pasaulinį karą vadovavo prokomunistiniam Bulgarijos tėvynės frontui (įkurtas 1942). 1946–49 Bulgarijos ministrų tarybos pirmininkas. 1948–49 Bulgarijos komunistų partijos Centro komiteto generalinis sekretorius. Buvo paklusnus J. Stalino valios vykdytojas, vadovavo Bulgarijos sovietizacijai. Po G. Dimitrovo mirties jo palaikams įrengtas mauzoliejus. 1999 jis nugriautas, palaikai perlaidoti.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką