Malenkov Georgij (Georgijus Malenkòvas) 1902 01 13Orenburg 1988 01 14Maskva, SSRS valstybės veikėjas.

1919 įstojo į Raudonąją armiją, 1920 – į Rusijos komunistų partiją (bolševikų). Nuo 1925 dirbo Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) sekretoriate. Aktyviai talkino J. Stalinui per Didįjį valymą. 1939–46 ir 1948–53 Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centro komiteto sekretorius, nuo 1946 – Centro komiteto politinio biuro (vėliau prezidiumas) narys. 1941–45 Valstybės gynimo komiteto narys, nuo 1943 vadovavo komitetui, atsakingam už Vokietijos okupuotų SSRS teritorijų ūkio atkūrimą. 1946–53 ir 1955–57 SSRS Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas. Po savo politinio varžovo A. Ždanovo mirties (1948) su L. Berija organizavo Leningrado bylą. Laikytas J. Stalino įpėdiniu, jam mirus 1953–55 buvo SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas, trumpam (1953 03–09) – faktinis SSRS vadovas.Suėmus L. Beriją (1953 06; G. Malenkovas prisidėjo prie suėmimo) ir N. Chruščiovui tapus SSKP Centro komiteto I sekretoriumi (1953 09) G. Malenkovo įtaka sumažėjo. 1955–57 buvo elektros stočių ministras.

Georgijus Malenkovas (viduryje) V. Lenino mauzoliejaus tribūnoje Raudonojoje aikštėje per gegužės 1‑osios demonstraciją (Maskva, 1949 05 01); kairėje – L. Berija, dešinėje – A. Mikojanas

1957 N. Chruščiovo apkaltintas frakcine veikla (vadinamoji antipartinė grupuotė), pašalintas iš SSKP Centro komiteto, 1961 – iš SSKP. Dirbo Ust‑Kamenogorsko (dabar Oskemen, Kazachija) hidroelektrinės direktoriumi.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką