Gerard Labuda

Labuda Gerard (Gerardas Liabudà) 1916 12 28Nowa Huta (Kartuzy apskr.) 2010 10 01Poznanė, lenkų istorikas medievistas. Habil. dr. (1946; dr. 1944). Lenkijos mokslų ir menų akademijos (1951) ir Lenkijos mokslų akademijos (1964) narys.

Išsilavinimas ir veikla

1943 Varšuvoje baigė pogrindinį Vakarinių žemių universitetą. Nuo 1950 dėstė Poznanės universitete (1962–65 rektorius); profesorius (1950). Nuo 1953 dirbo ir Lenkijos mokslų akademijos Istorijos institute (įkūrė Pamario istorijos skyrių), nuo 1964 – Lenkijos mokslų akademijoje, 1972–94 jos prezidiumo narys, 1984–89 viceprezidentas. 1989–94 atkurtos Lenkijos mokslų ir menų akademijos prezidentas, vėliau – garbės prezidentas.

Kolektyvinės monografijos Pamario istorija (Historia Pomorza) iniciatorius, 1–3 tomų (1969–2001) vyriausiasis redaktorius.

Publikacijos

Svarbiausi veikalai: Lenkijos valstybės susidarymo studija (Studia nad początkami państwa polskiego 1946 21987, tomas 2 1988), Pirmoji slavų valstybė: Samono valstybė (Pierwsze państwo słowiańskie: Państwo Samona 1949), Kulmo žemės reikšmė kryžiuočių valstybėje 1228–1454 metais (Stanowisko ziemi chełmińskiej w państwie krzyżackim w latach 1228–1454 1954), Vakarų slavų istorijos fragmentai (Fragmenty z dziejów Słowiańszczyzny zachodniej 3 tomai 1960–75), Lenkijos vakarinė siena: Politinės istorijos tūkstantmetis (Polska granica zachodnia: Tysiąc lat dziejów politycznych 1971 21974), Kryžiuočių valstybės Prūsuose istorija (Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach 1986, su M. Biskupu), Meška II: Lenkijos karalius 1025–1034 lūžių metais (Mieszko II: Król Polski w czasach przełomu 1025–1034 1992; apie Mešką II Lambertą), Meška I (Mieszko I 2002; apie Mešką I).

Parašė knygų apie senuosius Lenkijos istorijos šaltinius, sagas ir legendas, apie misionierių vyskupą prūsų žemėje Adalbertą (2000), Krokuvos vyskupą Stanislovą (2000).

Apdovanojimai

Lenkijos Atgimimo ordino Didysis kryžius (1996), Baltojo Erelio ordinas (2010; po mirties).

Herderio premija (1991).

-Gerard Labuda; -Gerardas Liabuda

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką