Gerasim (Gerãsimas, Herãsimas) ? 1435 07 28Vitebskas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių veikėjas.

1415–28 buvo Voluinės Vladimiro vyskupas, rėmė Vytauto Didžiojo siekį įkurti atskirą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės stačiatikių metropoliją (1415 dalyvavo išrenkant metropolitu Grigorijų Camblaką). Nuo 1428 Smolensko (priklausė Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei) vyskupas.

Pasižymėjo literatūrine veikla. 1428 jo nurodymu raštininkas Timofejus parašė pirmąjį Vytauto pagyrimo variantą, čia apie 1428–30 galėjo būti parašytas ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis.

1432 Gerasimas, kaip Lietuvos didžiojo kunigaikščio Švitrigailos kandidatas, Konstantinopolio patriarcho buvo paskirtas visos Rusios metropolitu, bet 1433 grįžo į Smolenską – Maskvos didžioji kunigaikštystė, atrodo, jo nepripažino.

1434 vasarą pas popiežių Eugenijų IV į Florenciją nuvykusi diplomatinė delegacija pareiškė, kad Gerasimas pasirengęs tartis dėl bažnytinės unijos. 1434 10 20 popiežius pažadėjo Gerasimui jį priimti, tik prašė gauti stačiatikių provincinio Sinodo nurodymą tartis dėl unijos; laišką Švitrigaila įsakė perskaityti stačiatikių kunigaikščių ir aukštųjų dvasininkų susirinkime.

Gerasimas, atrodo, slapta norėjęs išvengti unijos, ir su Žygimanto Kęstutaičio šalininkais ėmė rengti sąmokslą prieš Švitrigailą. 1435 03 suimtas, sukaustytas grandinėmis ir išvežtas į Vitebską. Sudegintas ant laužo.

2556

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką