Gerdẽnis, Girdẽnis ? 1267 pradžia, lietuvių Nalšios ir Polocko kunigaikštis. Lietuvių ir vokiečių istorijos šaltiniuose vadinamas Gerdine, rusiškuose – Gerden.

Susidarius koalicijai prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį Mindaugą Gerdenis jį parėmė. Padėjo 1264 įsigalėti Lietuvoje jo sūnui Vaišelgai (Vaišvilkui).

1264 antroje pusėje užvaldė Polocką. Kaip jo kunigaikštis 1264 12 28 su Livonijos ordinu ir Ryga sudarė prekybos sutartį ir atsisakė pretenzijų į Latgalą.

1265 parėmė Lietuvos didįjį kunigaikštį Vaišelgą jam kovojant su priešininkais Deltuvoje ir Nalšioje, padėjo išvyti savo žmonos sūnėną Daumantą į Pskovą.

Daumantas su pskoviečiais 1266 06 nusiaubė Gerdenio tėvoniją Nalšią, pagrobė jo žmoną ir du sūnus. Gerdenis su apie 700 karių, remiamas kunigaikščių Gotarto, Liugailos ir Liumpio, vijosi Daumantą. Keldamasis per Dauguvą pateko į Daumanto pasalą ir 06 18 buvo sumuštas. Žuvo per kitas kautynes su Daumantu.

Vienas Gerdenio sūnų, Andrius, 13 a. buvo Tverės stačiatikių vyskupas.

683

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką