Poel Gerhard (Gerhardas Piòlis), visi vardai Gerhard August Wolfgang Sophus 1886 02 07Wulmenau (Šlėzvigas‑Holšteinas) 1947 08 08Krasnogorsk (Maskvos sr.), nacių Vokietijos karo veikėjas. Generolas leitenantas (1945).

Tarnyba kariuomenėje ir policijoje

1903 10 įstojo į Prūsijos armijos ulonų pulką Rytų Prūsijoje (1905 01 paaukštintas į leitenantus). Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui nuo 1914 08 buvo 1‑ojo Badeno gvardijos dragūnų pulko vyresnysis leitenantas, nuo 1915 04–kavalerijos rotmistras (kapitonas). 1920 atleistas iš aktyvios karo tarnybos (majoro laipsniu), netrukus stojo tarnauti policijoje, 1922 11 jam suteiktas policijos pulkininko leitenanto, 1933 12 – pulkininko laipsnis. 1935 04 paskirtas valstybinės policijos jojimo mokyklos Potsdame vadovu. 1935 10 grįžo į karo tarnybą vermachte, 1936 04 tapo Aaleno (Badeno‑Viurtembergo žemė) karinės apygardos karo mokyklos viršininku, šias pareigas ėjo iki Antrojo pasaulinio karo pradžios. 1941 07 pakeltas į generolus majorus. 1942 01 01 paskirtas Vitebsko, 1942 11 05 – Smolensko miesto karo komendantu. Nuo 1943 12 vadovavo Vyriausiajai lauko komendantūrai (Oberfeldkommandantur 400).

Tarnyba Lietuvoje

1944 pavasarį komendantūros štabas buvo perkeltas iš Baranovičių į Vilnių. G. Poelis, turintis tik administracinio darbo praktikos, buvo paskirtas Vilniaus įtvirtinto rajono koviniu komendantu (Kampfkommandant des Festen Platzes Wilna). Šias pareigas ėjo iki 1944 07 07; 1944 07 02 įsakė Vilniaus gebietskomisarui Chr. H. Hingstui evakuoti Vilnių. Ketino Vilnių perduoti lenkų Armijos Krajovos daliniams, kad šie pasipriešintų puolančiai Raudonajai Armijai. 1944 07 10 perkeltas į fiurerio rezervą. 1944 10 16 už Vilniaus gynimą apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kryžiumi.

Veikla karo pabaigoje ir po karo

1944 10 01 paskirtas Brno komendantu (1945 01 30 suteiktas generolo leitenanto laipsnis). 1945 05 08 prie Táboro pateko į SSRS nelaisvę. 1946 11 02 sovietinio karinio tribunolo už karo nusikaltimus nuteistas mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1947 08 08 Krasnogorsko karo belaisvių stovykloje nr. 27.

P. Stankeras Lietuvių policija Antrajame pasauliniame kare Vilnius 2008.

458

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką