Bense Gertrud (Gertruda Beñzė) 1933 04 22Pilkalnis (rus. Dobrovolsk, Kaliningrado sr.) 2021 02 10Halle, vokiečių kalbininkė. Dr. (1961). Po II pasaulinio karo atsidūrusi Lietuvoje išmoko lietuvių kalbą. 1957 baigė Hallės-Wittenbergo universitetą ir iki 1993 jame dėstė (ir lietuvių kalbą). Paskelbė studiją apie 18 a. Mažosios Lietuvos lietuviškų dokumentų kalbą (Sprachliche Untersuchungen zu neugefundenen litauischen Dokumenten aus dem XVIII. Jahrhundert 1958). Tyrė Mažosios Lietuvos giesmynų istoriją, pirmiausia pietistinių tekstų įtaką 18 a. lietuvių raštijai. Paskelbė informaciją apie Hallėje 1974 jos rastą F. U. Glaserio giesmyno Kelios nobažnos giesmės (1740) leidimą, publikavo 18 a. lituanistikos šaltinį Pienas mažėms waikelems (1735), aptarė jo spausdinimo aplinkybes, K. G. Milkaus darbą Pilkalnyje ir kita.

Parengė lietuvių kalbos vadovėlį (1991). Svarbiausias veikalas: „Giedojam taw – Wir singen dir“: Dėl prūsų–lietuvių 18 a. giesmyno teksto istorijos („Giedojam taw – Wir singen dir“: Zur Textgeschichte der preußisch-litauischen Gesangbücher im 18. Jahrhundert 2001).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką