Getsemãnė, Naujajame Testamente minimas sodas, kuriame po Paskutinės vakarienės Jėzus Kristus, mokinių apleistas, meldėsi ir buvo suimtas (Mt 26, 36; Mk 14, 32). Yra Jeruzalėje, ant Alyvų kalno šlaito. Getsemanės pavadinimas kilo nuo ten buvusios aliejaus spaudyklos (hebr. gatšemānīm). Netoli spėjamos Jėzaus Kristaus maldos vietos imperatoriaus Teodosijaus I Didžiojo rūpesčiu 379–393 pastatyta bažnyčia (614 sugriauta, 1145 pastatyta nauja, 1919 atkastos pirmųjų bažnyčių liekanos, 1919–24 toje vietoje pastatyta Tautų bažnyčia). Piligrimystės vieta.

Alyvų kalno papėdėje – Tautų bažnyčia (past. 1924), už jos – Getsemanės sodai ir Šv. Marijos Magdalietės rusų stačiatikių cerkvė (past. 1886)

1854

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką