Giedrė Jankevičiūtė

Giedrė Jankevičiūtė

Jankevičitė Giedrė 1960 07 31Vilnius, lietuvių dailės istorikė, parodų kuratorė. Dr. (hum. m., 1994; HP 2008). Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA), Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Modernizmo ir avangardo studijų Europos tinklo (EAM) narė. 1983 baigė Lietuvos dailės institutą. 1983–90 dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute, 1990–2002 Kultūros ir meno institute, nuo 2002 dirba Lietuvos kultūros tyrimų institute (iki 2010 Kultūros, filosofijos ir meno institutas; nuo 2004 vyriausioji mokslo darbuotoja). Nuo 1995 dėsto Vilniaus dailės akademijoje, nuo 2011 profesorė. Stažavo Maskvoje (1985), Prahoje (1992), Romoje (1994), Paryžiuje (2000 ir 2008), Varšuvoje ir Krokuvoje (1995 ir 2007), Leipcige (2017). Tyrinėjimų pagrindinės sritys – 19 a. pabaigos–20 a. dailė ir dailės gyvenimas, dailės istorijos šaltiniai ir istoriografija.

Knygos

Viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo taikyti kontekstinės menotyros ir socialinės dailės istorijos prieigas, kurios jai leido interpretuoti artefaktus kaip visuomenės procesų išraišką bei atspindį ir taip išplėsti dailėtyros tyrimų bei jų rezultatų recepcijos lauką, sudominti jais plačiąją visuomenę. Tyrimų rezultatus apibendrino monografijose Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940 (2003), Lietuvos grafika 1918–1940=The Graphic Arts in Lithuania 1918–1940 (2008), Tapatybės ir atminties menas: dviejų pasaulinių karų Lietuvoje kultūros istorijos link (The Art of Identity and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars in Lithuania, sudaryta su R. Žukiene, 2016), kolektyvinėje monografijoje Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas, 1903–1954 (2 tomai, 2017), parodų knygose Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941. Under the Red Star: Lithuanian Art in 1940–1941 (2011), Okupacijos realijos. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų Lietuvos plakatai (su L. Laučkaite), Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) (abi 2014), Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940 (sudarytoja M. Drėmaitė, 2018; ir anglų kalba).

Knygos dizaino istorijai skirti G. Jankevičiūtės darbai – monografijos Visagalė tradicija. Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ iliustracijos ir vaizdinis kanonas / An Omnipotent Tradition. The Illustrations of Kristijonas Donelaitisʼs Poem „Metai“ and the Visual Canon (su Miku Vaicekausku, 2013), Another History of the Childrenʼs Picture Book. From Soviet Lithuania to India (su V. Geetha, 2017; ir vokiečių kalba).

Parašė knygas Pasivaikščiojimai po Romą su Giovanna (2005), Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius (2009, su kitais), Devyni pasivaikščiojimai po Romą (2021, su Julija Reklaite), parengė mokymo priemonę Dailės istorijos šaltiniai nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Antologija (2012). Sudarė šaltinių rinkinį Aldona Liobytė (1915–1985). Korespondencijos fragmentai (su Gintare Breiviene, 2015), Nekenčiu sumaišties. Rimantas Sakalauskas: skulptūros, objektai, indai (2020).

Sudarė albumų, katalogų: Leonas Strioga (2004), Nupieštos istorijos. Petro Repšio raižiniai (Racconti disegnati. Incisioni di Petras Repšys / Drawn Stories. Engravings by Petras Repšys 2013), Petras Repšys: medaliai ir plaketės, Pozuojantys daiktai / Objects on Show (abu 2017), Petras Repšys: ekslibrisai ir kas jie mums = Petras Repšys: bookplates and what they are to us (2019).

Atskira G. Jankevičiūtės veiklos sritis – Vilniaus ir Vilnijos dailės tyrimai ir jų rezultatų sklaida: ji kuravo B. Macutkevičiaus (katalogas Balys Macutkevičius: modernisto portretas socrealizmo fone 2005), Vaclovo Kosciuškos (katalogas XX a. romantikas Vaclovas Kosciuška 2011) parodas, surengė parodą, skirtą Lentvario bažnyčios ir jos dekoro istorijai Bažnytinio paveldo muziejuje (2012; išleistas trikalbis katalogas Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943 / Kościoł w Landwarowie i jego wystrój. 1905–1943 / The Lentvaris Church and its Décor. 1905–1943 2012).

Parodos

Parodų apie R. Antinį (1898–1981; 1988 Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, 1989 Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje), Juozą Mikėną (2001 Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, su E. Lubyte), D. Tarabildienę (2002 Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, su K. R. Tarabilda), parodų Art Deco Lietuvoje (1998 Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, su O. Daugeliu), Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (2013 Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, su Rima Rutkauskiene), Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974) (2014 Nacionalinėje dailės galerijoje), YIVO Vilniuje: legendos pradžia (2015 Galicijos žydų muziejuje Krokuvoje, 2016 Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje, su Larisa Lempertiene), Daiktų istorijos. Lietuvos dizainas 1918–2018 (2018 Nacionalinėje dailės galerijoje, su kitais), Žalia (2023 Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, su Daina Kamarauskiene), Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948. Vienas miestas – daug pasakojimų (2023 Krokuvoje, 2023–24 Nacionalinėje dailės galerijoje, su Andrzejumi Szczerskiu) ir kitų kuratorė.

Apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2014). Ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius (2019).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką