Kvieskenė Giedrė 1956 04 25Varniai, lietuvių pedagogė. Daktarė (socialiniai mokslai; pedagogikos mokslų kandidatė 1988; habilitacijos procedūra 2007).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

1975–1980 studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1984–1988 – Leningrado N. Krupskajos kultūros institute. 1995 stažavo Ugdymo psichologijos tarnyboje Fynse (Danija).

Giedrė Kvieskienė

1988–1996 Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi instituto Kultūros švietimo katedros, 1996–1998 – Švietimo ir mokslo ministerijos Papildomojo ugdymo skyriaus vedėja. Nuo 1997 dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (1992–2011 Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011–2018 06 30 Lietuvos edukologijos universitetas), 1999 su kitais universitete įkūrė Socialinės pedagogikos katedrą ir iki 2004 jai vadovavo, 2004–2012 universiteto Socialinės komunikacijos instituto direktorė, nuo 2019 Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio tobulinimo insituto direktorė; profesorė (2007). 2006–2009 Europos Tarybos ekspertė sociokultūrinio ugdymo klausimais. Nuo 1999 žurnalo Socialinis ugdymas: mokslo darbai vyriausioji redaktorė.

Mokslinės asociacijos Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija steigėja (1997), viešosios įstaigos Atsigręžk į vaikus steigėja ir valdybos pirmininkė (nuo 1999), Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos valdybos pirmininkė (nuo 2002), NVO vaikams konfederacijos steigėja ir garbės pirmininkė (nuo 2005).

Mokslinė veikla

Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: pozityvioji socializacija, socialinė pedagogika, socialinis darbas, socialinė partnerystė, sumanioji edukacija, vaikų ir jaunimo gerovė.

Paskelbė daugiau kaip 260 mokslinių straipsnių.

Knygos

Parašė monografijas Socializacija ir vaiko gerovė (2003), Pozityvioji socializacija (2005), Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms (su Vytautu Kvieska, 2012), Įžvalgi investavimo strategija puoselėjant universalųjį plėtros tvarumą (su kitais, 2014), mokslo studijas Lietuvos kurtieji: galimybė gyventi kartu (su kitais, 2014), Kompleksinė pagalba neįgaliems asmenims (su kitais, 2015), Sumaniosios edukacijos diskursas (su kitais, 2017), Viešojo, nevyriausybinio ir privačiojo sektorių socialinė komunikacija. Gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė (su V. Kvieska ir Egle Celiešienė, 2018).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką