„Gimtoji šalis“, dvisavaitinis Belgijos lietuvių laikraštis, ėjęs Briuselyje 1947–60 (su pertrauka 1952–56; 1956–60 mėnesinis, skirtas ir Olandijos lietuviams). Išėjo 124 numeriai.

Leidėjai

1947–50 leido draugija Sėja, nuo 1950 – Belgijos lietuvių bendruomenės valdyba.

Straipsnių tematika

Skelbė straipsnius apie Belgijos lietuvių gyvenimą, atsiminimus, žinias iš Lietuvos.

Redaktoriai

Atsakingieji redaktoriai J. Danauskas (iki 1948), V. Banevičius (1948–52). Redaktoriai: P. Gaida, J. Dėdinas, J. Aranauskas, E. Cinzas.

688

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką