Gini koeficientas (Džnio koeficieñtas), šalies gyventojų pajamų nelygybės rodiklis; vienas labiausiai paplitusių gyventojų pajamų diferenciacijos rodiklių. Rodo gyventojų pajamų idealiai lygaus ir realaus pasiskirstymo atotrūkį. Gini koeficiento reikšmė skaičiuojama naudojantis Lorenzo kreive. Koeficiento dydis gali svyruoti nuo 0 (visiška lygybė) iki 1, arba 100 % (visiška nelygybė). Gini koeficientas būtų lygus 0, jeigu visų šalies gyventojų pajamos būtų visiškai vienodos, ir būtų lygus 1, jeigu visas pajamas visuomenėje gautų tik 1 asmuo. Kuo Gini koeficiento reikšmė didesnė, tuo didesnė gyventojų pajamų nelygybė. Apie 95 % valstybių, apie kurių gyventojų pajamas esama duomenų, Gini koeficientas kinta nuo 0,20 iki 0,60 (20 a. pabaigoje–21 a. pradžioje). Kai kuriose Lotynų Amerikos, Karibų jūros baseino ir Afrikos šalyse Gini koeficientas yra didesnis už 0,50. Europos šalių Gini koeficientas dažniausiai ne didesnis už 0,40. Vidurio Europos naujųjų Europos Sąjungos narių Gini koeficiento reikšmė mažesnė už Lietuvos ir artima senųjų Europos Sąjungos narių Gini koeficiento vidurkiui (0,26–0,27). Mažiausias Gini koeficientas – Šiaurės Europos šalyse (0,21–0,23), didžiausias – pietinėse Europos Sąjungos šalyse (0,32–0,34). Latvijos ir Estijos Gini koeficientas šiek tiek didesnis už Lietuvos. Lietuvos Gini koeficiento reikšmė (t. y. pajamų nelygybė) padidėjo nuo 0,32 (1997) iki 0,35 (2001). Daugelyje Europos šalių ryškėja gyventojų pajamų nelygybės didėjimo tendencija. Abejojama šalių, kuriose įsigalėjusi šešėlinė ekonomika, Gini koeficiento patikimumu (kaip ir kitais šių šalių gyventojų pajamų rodikliais), manoma, kad nemaža dalis dideles pajamas gaunančių gyventojų arba nedalyvauja tyrimuose, arba neregistruoja visų savo pajamų. Tikėtina, kad kai kuriose pokomunistinėse šalyse (ir Lietuvoje) gyventojų pajamų nelygybė iš tikrųjų didesnė nei rodo tų šalių Gini koeficientas.

Gini koeficientas pavadintas pagal italų ekonomisto C. Gini (1884–1945), atlikusio reikšmingų statistikos, demografijos ir kitų mokslų darbų, pavardę.

LIETUVOJE Gini koeficientas skaičiuojamas nuo 20 a. 10 dešimtmečio vidurio remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės periodiškai atliekamų namų ūkių biudžetų tyrimų duomenimis.

386

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką