Zabielà Gintautas 1962 05 11Vaitkuškis (Anykščių rj.), lietuvių archeologas. Dr. (hum. m., 1993).

Išsilavinimas ir veikla

1985 baigė Vilniaus universitetą. 1985–88 dirbo LSSR kultūros ministerijos Mokslinės‑metodinės kultūros paminklų apsaugos taryboje, 1988–2005 – Lietuvos istorijos institute (iki 1990 LSSR mokslų akademijos Isorijos institutas); 1994–99 Archeologijos skyriaus vedėjas, 1997–99 Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 2002–03 šio instituto Tarybos pirmininkas. 1992 stažavo Stokholme (Švedija), 1999–2000 – Bambergo universitete (Vokietija). Nuo 2006 dirba Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, nuo 2015 šio instituto Tarybos pirmininkas, t. p. nuo 2006 dėsto Klaipėdos universitete; docentas (2010). 1997–98, 2001–02, 2005–12 ir nuo 2013 Mokslinės archeologinės komisijos prie Kultūros paveldo departamento pirmininkas. Pirmosios (2005–11) ir ketvirtosios (nuo 2012) Nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų prie Kultūros paveldo departamento narys; nuo 2015 ketvirtosios tarybos Tarybos pirmininkas. Anykščių ir Kretingos rajonų nekilnojamo kultūros paveldo vertinimo tarybų, nuo 2016 Palangos kurorto muziejaus tarybos narys.

Gintautas Zabiela

Priklauso Lietuvos archeologijos draugijos tarybai, nuo 2013 – Tarptautinės paminklų ir lankytinų vietų apsaugos tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionaliniam komitetui. Nuo 2018 mokslo projekto Lietuvos archeologija, V–VI tomai vadovas. Lietuvos istorijos instituto tęstinio leidinio Lietuvos archeologija redakcinės kolegijos narys (nuo 1995) ir atskirų tomų atsakingasis redaktorius (1995–2000), informacinio leidinio Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas (nuo 1996), mokslo darbų leidinio Kultūros paminklai redakcinės kolegijos narys (nuo 2010).

Tyrimai ir publikacijos

Mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos viduramžių archeologija (13–15 a.), Lietuvos piliakalniai, istorinio laikotarpio įtvirtinimai, Lietuvos archeologijos istorija, archeologinių tyrimų metodai. Nuo 1985 vadovavo daugelio Lietuvos piliakalnių ir geležies amžiaus gyvenviečių archeologiniams tyrimams, tiriamiesiems kasinėjimams Anykščių, Molėtų, Utenos, Klaipėdos senamiesčiuose, nuo 2007 – Klaipėdos piliavietėje ir kituose objektuose.

Svarbesnės mokslo publikacijos: Lietuvos medinės pilys (1995), Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.) (su P. Kulikausku, 1999), akademinė Lietuvos istorija (2 tomas: Geležies amžius, su kitais, 2007; t. p. atsakingasis redaktorius), Baltų piliakalniai: nežinomas paveldas (su Manvydu Vitkūnu, 2017), Žemių įtvirtinimai Lietuvoje (su Zenonu Bauboniu, 2019), Apuolė: kasinėjimai ir radiniai 1928–1932 (su kitais, 2021; apie Apuolės piliakalnį ir kapinyną). Parašė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių apie archeologiją, numizmatiką, kultūros paveldą, kelis šimtus informacinių straipsnių.

Parengė atlasų ir katalogų: Lietuvos piliakalniai (1 tomas: Akmenės–Kupiškio rajonai, 2 tomas: Lazdijų–Šilalės rajonai, 3 tomas: Šilutės–Zarasų rajonai, su Zenonu Bauboniu, 2005), Šilalės krašto piliakalnių atlasas (su Z. Bauboniu, 2006), Klaipėdos rajono piliakalniai (su Z. Bauboniu, 2009), Atgimę piliakalniai (su Jurgita Viršiliene, 2018), Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje (su kitais, 2018), šaltinių publikacijų: Naujas Lietuvos piliakalnių sąrašo papildymas (1995–2000 m.) (Kultūros paminklai, 8 tomas, 2001), Čiobiškio ir Rusių Rago pilkapynų tyrinėjimai 1963–1964 metais (Lietuvos valsčiai, 13 knyga: Musninkai. Kernavė. Čiobiškis, 2005).

Sudarė leidinius: P. Kulikausko Kelias į archeologiją: atsiminimai (su R. D. Jankauskiene, 2003), Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti (su A. Bliujiene, 2009), Archeologiniai tyrinėjimai nepriklausomoje Lietuvoje, 1990–2010 (Archeological Investigations in Independent Lithuania, 1990–2010, su Z. Bauboniu ir Egle Marcinkevičiūte, 2012), Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje (su Ernestu Vasiliausku, 2013), R. Kulikauskienės Dienoraščių pynės (su R. D. Jankauskiene, 2016), Šimtmečio archeologiniai atradimai Lietuvoje (A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania, su Z. Bauboniu ir E. Marcinkevičiūte, 2016), Klaipėdos pilis: tyrimai ir šaltiniai. Mokslo darbų rinkinys: studijos, straipsniai, šaltinio publikacija, bibliografija = Castle Klaipėda (Memel): research and sources (su Aušrine Urbonavičiene, 2019; t. p. vienas autorių; apie Klaipėdos pilį), Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys (2020; ir vienas autorių; apie Medvėgalio piliakalnį ir kūlgrindą).

L: Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai: straipsniai, skirti archeologo Gintauto Zabielos 60‑mečiui = Discovering the past. Preserving for the future / sud. V. Vaitkevičius ir A. Bliujienė Klaipėda 2022.

-Gintautas Zabiela

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką