„Globa“, Lietùvių globà šepti msų bróliams lietùviams belasviams iš Prsų Lietuvõs, visuomeninė labdaros draugija I pasaulinio karo tremtiniams – Mažosios Lietuvos gyventojams lietuviams šelpti. Veikė 1915–17 Rusijos imperijoje. Įkurta 1915 01 20 Vilniuje. Draugija šelpė per Lietuvą į Rusiją tremiamus Rusijos kariuomenės 1914 08–09 užimtos Mažosios Lietuvos gyventojus: parūpindavo maisto, drabužių, pinigų, geležinkelio stotyse steigė maitinimo punktus. Draugijos nariai lankė tremtinius policijos kalėjimuose, padėjo jiems įsikurti Rusijoje. F. Bortkevičienė stengėsi Sibire (nuo Irkutsko iki Vladivostoko) užmegzti ryšius su Mažosios Lietuvos tremtiniais, rinko ir skelbė žinias apie juos Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų spaudoje; suteikė materialinės paramos 10 300 tremtinių. Jos sudaryti tremtinių sąrašai padėjo organizuoti šalpą vėlesniais metais. Ieškota būdų tremtiniams grąžinti į tėvynę.

Globos draugijos žymesni veikėjai: F. Bortkevičienė (pirmininkė), V. Juodišius, V. Landsbergienė, Č. Landsbergis, K. Pietaris, M. Sleževičius, J. Z. Valaitis ir J. Vileišis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką