Gorlag (Gorlãgas), ypatingojo režimo lagerių grupė, 1948–54 veikusi už Šiaurės poliaračio Norilsko mieste ir apylinkėse (Krasnojarsko krašto šiaurė).

Pavaldus Valstybės saugumo ministerijai (MGB). J. Stalino nurodymu čia buvo kalinami vadinamieji ypač pavojingi valstybiniai nusikaltėliai – Baltijos šalių, Ukrainos, Baltarusijos pasipriešinimo totalitariniam sovietiniam režimui dalyviai, užsienio valstybių piliečiai, dalis deportuotų SSRS tautų žmonių, į vokiečių nelaisvę per SSRS–Vokietijos karą patekę Raudonosios armijos kariai, t. p. asmenys, tarnavę Vokietijos sudarytuose kariniuose daliniuose.

Gorlagą sudarė 6 dideli lageriai po 3500–6000 kalinių; iš viso Gorlage būdavo kalinama 20 000–24 000 žmonių, iš jų 1500–2000 lietuvių. Kaliniai dirbo katorgos darbus nikelio rūdos ir molio karjeruose, anglies šachtose, akmens skaldyklose, daugiamečio įšalo žemėje kasė tranšėjas, pamatų duobes.

1952 Gorlage prasidėjo neramumai, aktyviai veikė lietuvių (Norilsko vyčiai), ukrainiečių, rusų ir kitos pasipriešinimo lagerio režimui organizacijos. 1953 05 25 prasidėjo kalinių sukilimas (vadinamasis Norilsko sukilimas). 1953 06 04 įveikę Gorlago administracijos pasipriešinimą kaliniai užėmė gyvenamąsias, rūdos karjero ir namų statybos gamybines zonas, sudarė sukilimo komitetus, įvedė savivaldą. Sukilimą 1953 08 04 numalšino kariuomenė. Tikslus aukų skaičius nežinomas, manoma, kad žuvo 250–400 kalinių.

1954 pradžioje Gorlagas buvo panaikintas.

1588

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką