Gosievskia (lenk. Gosiewscy), Gosevskia, 16–18 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės, karo ir religijos veikėjų giminė. Kilę iš Mazovijos (Mozūrijos). Pirmasis 16 a. į Lietuvą atsikėlė ir įsikūrė Ašmenos apskrityje Lomžos bajoras Jonas. Iš jo įpėdinių, bendravardžių giminaičių du buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vaivados, diplomatai, po vieną vyskupą, lauko etmoną ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės iždininką. Gosievskiai pagarsėjo 17 a., vedybomis susigiminiavę su Sapiegomis, Sanguškomis, Pacais. Jono sūnus Aleksandras (A. Gosievskis) turėjo 4 sūnus. Kristupas (m. 1643) 1625 tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio raštininku, Veližo (į šiaurės vakarus nuo Smolensko) seniūnu, 1638 – Lietuvos referendoriumi, 1639 – Smolensko vaivada. Valdovo Vladislovo Vazos įgaliotas 1639–40 vyko su diplomatine misija į Prancūziją įkalinto brolio Jono Kazimiero išlaisvinti; pasirašė Abiejų Tautų Respublikos ir Prancūzijos santykių sutartį.

Gosievskių herbas Naktikovas (lenk. Ślepowron) su aprašymu iš A. Kojalavičiaus-Vijūko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų herbyno, išleisto 1905 Krokuvoje (Varšuvos nacionalinė biblioteka)

Mikalojus buvo Smolensko pakamaris, rotmistras, Motiejus (m. 1683) – pulkininkas, per 1654–67 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karą su Rusija 1654 gynė Smolenską, 1661 vadovavo dragūnų pulkui. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės konfederacija Šeduvoje 1663 jį paskelbė savo vadu (generolu majoru). Kaip kariuomenės atstovas dalyvavo 1664 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Seime. Nuo 1673 Lietuvos artilerijos generolas. Rūpinosi artilerijos arsenalais, tiems reikalams išleido savo 57 308 auksinus. Padarė karinių reformų. Vincentas Aleksandras (V. A. Gosievskis) buvo karo veikėjas. Vincento Aleksandro sūnus Boguslavas (B. Gosievskis) buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Katalikų Bažnyčios ir politikos veikėjas.

2808

Korvinai Gosievskiai; -Gosievskis; -Gosevskis; -Jonas Gosievskis; -Kristupas Gosievskis; -Mikalojus Gosievskis; -Motiejus Gosievskis; -Gonsievskiai; -Gonsievskis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką