Gòtlando komunikãtas, 1989 08 06 Katthammarsvike (Gotlandas) įvairių lietuvių organizacijų atstovų pasirašytas politinis memorandumas. Komunikate pabrėžiama, kad visų pasaulio lietuvių aukščiausiasis ir pagrindinis tikslas yra atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Komunikatas priimtas baigiantis tradicinei, jau trisdešimt šeštajai, Europos lietuvių studijų savaitei. Gotlando komunikatą pasirašė lietuvių išeivijos organizacijų įgaliotieji nariai K. J. Bobelis (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas), I. Lukoševičienė (Pasaulio lietuvių bendruomenė), t. p. okupuotos Lietuvos įvairių politinių krypčių atstovai: Sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas V. Landsbergis, nariai A. Buračas, Č. Kudaba, K. Motieka, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto skyriaus vedėjas J. V. Paleckis, Lietuvos laisvės lygos pirmininkas A. Terleckas.

Gotlando komunikatas

Gotlando komunikatas

Dokumentas pasirašytas po svarstymų (1989 07 30–08 06), kurių metu aptarta tuometinė Lietuvos politinė, ekonominė, ekologinė, socialinė padėtis ir atgimstančio krašto laisvės atgavimo būdai. Gotlando komunikatas parengtas ir paskelbtas SSRS pertvarkos laikotarpiu; jis parodė okupuoto krašto ir užsienio lietuvių vieningumą, neatsižvelgiant į politinę priklausomybę siekti Lietuvos valstybės atkūrimo ir jos nepriklausomybės.

2015 Katthammarsvike atidengta Gotlando komunikatui skirta memorialinė lenta.

2025

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką