Gotthard Kettler (Gòthardas Kètleris), Kettler Gotthard (Gothardas Kètleris), Kettler Gotthard (Kètleris Gòthardas)1517Eggeringhausen (prie dabartinio Borcheno, Vestfalija) 1587 05 17Mintauja, paskutinis Livonijos ordino magistras (1559–62), Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštis (nuo 1562).

Tapęs Daugpilio komtūru palaikė gerus santykius su lietuviais. Prasidėjus Livonijos karui (1558–83) 1558 03 išrinktas Livonijos ordino magistro Wilhelmo von Fürstenbergo koadjutoriumi. Dėl promaskvietiškos politikos jį 1559 nušalinus, pats tapo magistru.

Rusijos kariuomenei veržiantis į Livoniją Vilniaus sutartimis 1559 08 31 ir 1560 02 14 Livonijos ordinas tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės protektoratu, 1561 11 28 – Gotthardas Kettleris pasidavė Žygimantui Augustui ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Suiro Livonijos konfederacija.

1562 panaikino Livonijos ordiną, perėjo į liuteronybę, tapo pasaulietiniu Kuršo ir Žiemgalos kunigaikščiu (hercogu). Iki 1587 rezidavo Rygos pilyje, vėliau – Mintaujoje. Nevykusiai administravo likusią Livoniją (Uždauguvį), 1566 jį pakeitė Jonas Chodkevičius.

Kuršo riteriai, tapę pasaulietiniais didikais, 1570 06 25 Gotthardo privilegija įgijo visas teises į žemės nuosavybę, savo teisme teisti priklausomus valstiečius, monopolį laikyti malūnus, smukles, prekybai, žvejybai. Taip Kurše susikūrė vokiečių baronų sluoksnis.

1570 Bažnyčios įstatymu Gotthardas Kettleris sustiprino Evangelikų Liuteronų Bažnyčios pozicijas, kartu varžė katalikų veiklą. Prieš mirtį sūnums Wilhelmui perleido Kuršą su centru Kuldīgoje, Friedrichui – Žiemgalą su Mintauja. Jo palikuoniai Kuršą valdė iki 1737.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką